Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Bra år för Pingst förvaltning

Pingst förvaltning AB redovisar ett resultat på nästan 8,3 miljoner för 2013, efter att projektmedel använts till olika projekt inom Pingst.

Under året som gått har Pingst förvaltning bidragit bland annat till Pingst Pastor,
Pingst ledarutveckling, Akademi för ledarskap och teologi, Institutet för pentekostala studier, tidningen Dagen, barnsatsningar och Sport for Life.
Årets bolagsstämma fastställde att överskottet också i fortsättningen ska användas till olika projekt som Pingst
driver.
En extra bolagsstämma kommer att hållas den 18 oktober för att samtala vidare kring kapital och avkastning i bolaget.