Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Bonnke och Houston till Stockholm

Nu får planerna för nästa års Världspingstkonferen i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 24– 27 augusti allt fastare form. Några av talarna är evangelisten Reinhard Bonnke, dr Young-Hoon Lee och pastor Brian Houston.

Världspingstkonferensen i Stockholm har fått mottot ”Equip yourself, others and the Church”, (Utrusta dig själv, andra och församlingen) med utgångspunkt från orden i Efesierbrevet 4:12Ä13. Konferensen vänder sig framför allt till ledare i pingstförsamlingar och seminarierna kommer att ha tydligt fokus på frågor kring ledarskap.

Utåtriktade kvällsmöten
Kvällsmötena får en mer utåtriktad karaktär och då kommer troligen Filadelfiakyrkan med sina närmare 3 000 platser, att bli för trång. Men då planerar man direktsändning av gudstjänsten till 500- och 250-salarna i källaren och skulle det behövas ännu mer plats så blir det tv-sändningar av kvällsmötena också till församlingens olika förortskyrkor.
Ä Vi räknar med att det ska fungera, säger James D. Leggett, tills alldeles nyligen biskop i den amerikanska pingströrelsen International Pentecostal Holiness Church i Oklahoma, som också utgör högkvarter för arbetet med världspingstkonferenserna.
I månadsskiftet augusti/september möttes den exekutiva kommittén för världspingstkonferensen i Stockholm till sitt tredje sammanträde.
Vid mötet i Stockholm deltog också representanter för Pingst – fria församlingar i samverkan, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och finsk och norsk pingströrelse.
Ä Vi ser fram emot konferensen i Stockholm, säger biskop Leggett. Det finns en sådan rik pingsthistoria här i Sverige och intressant är också att värdförsamlingen lagt sitt 100-årsfirande i anslutning till konferensen.

Fokus på den helige Ande
James D. Leggett säger att förutom ledarskapsfrågor så kommer fokus att läggas på den helige Andes kraft och verkan i det 21:a århundradet.
Han kommer själv att tala i inledningsmötet. En annan avtalare blir pingstföreståndaren Pelle Hörnmark. Klart är ocksåatt den tyske världsevangelisten Reinhard Bonnke kommer att medverka i konferensen, liksom Brian Houston, ledare för Hill Song i Australien och dr Young- Hoon Lee, efterträdare till pastor Yongi Cho i Seoul i Sydkorea.
Information om talare och program kommer löpande att läggas ut på världspingstkonferensens egen hemsida www.pwc2010.se. Där kan man också anmäla sig till konferensen.

Fotnot: I boken Pingströrelsen Verksamheter och särdrag under 1900-talet finns ett särskilt kapitel som behandlar Världspingstkonferenserna, skrivet av Samuel Edestav.