Bollplank om pastorstjänster

Pastor som söker jobb. Eller församling som söker pastor. I båda fallen agerar Andreas Ardenfors, verksamhetsansvarig för Församling, gärna bollplank.

Andreas Ardenfors får i genomsnitt tre, fyra mejl per vecka som på olika sätt tar upp frågor kring pastorsbyten.
– När en pastor flyttar så sätter en dominoeffekt igång, konstaterar han.
Andreas Ardenfors är gärna bollplank både för pastorer som vill ut i tjänst, och för församlingar som söker pastor.
– Om någon som vill in i pastorstjänst kontaktar mig så brukar jag scanna av var man har sitt medlemskap, om man har rekommendationer och om man redan är inne i tjänst och vill byta plats, eller är helt ny in.
Verkar allt okej så kan en sådan person få en inloggning till ett intranät, där man kan se både andra pastorer som söker tjänst, och församlingar som önskar pastor.
Vanliga platsannonser om församling som söker pastor ligger dock helt öppet på www.pingst.se och pingstförsamlingar får annonsera utan kostnad där.
– Jag hoppas och tror att pastorer ska hitta sin tjänst, säger Andreas. Ibland är det personer som gjort något annat ett tag och vill återvända till församlingstjänst mitt i livet, ibland personer som varit yrkesverksamma inom andra områden och nu upplevt kallelsen till att tjäna i församling. Båda grupperna är väldigt roliga att se.
Att Pingst centralt skulle börja ordinera pastorer ser han inte framför sig, men han tycker det är viktigt att regionalt arbeta med frågor kring pastorstjänster. Inte minst när det gäller rekommendationer och förväntningar.
Församlingar som behöver en pastor kan också höra av sig till Pingst och hamnar då hos Andreas Ardenfors.
– Mitt standardråd är att vara att vara noga med att ta rekommendationer från flera håll, och att det är viktigt att också ge sådan om någon öskar det.
– Man kan använda mig som ett bollplank för en tänkt annons och/eller jag kan delta i ett församlingsledningsmöte via Skype och ge lite input utifrån, fortsätter Andreas.
– Mitt standardråd är att tänka till ordentligt kring vad som är viktigast; vad man vill ha, vilken typ av person man söker, hur ledning och styrning ska ske.
– Alltså att konkretisera vad det är församlingen egentligen behöver och vara överens om vilka förväntningar som man har på en pastor.
Ibland är pastorsannonser utformade så att i princip ingen kan passa in, inte ens en pastor med många års erfarenhet.
Inte minst därför är det väldigt viktigt att det finns en realism i önskemålen, så att det känns möjligt att söka, menar Andreas Ardenfors.
Andreas, som möter många församlingar, tycker också att det är viktigt att fundera igenom vilken bärkraft församlingen har när det till exempel gäller att betala en pastorslön. Han rekommenderar att, när det är möjligt, samarbeta regionalt. Han vill även slå ett slag för regionalt samarbete över huvud taget.
– Man kanske kan låna en ordförande, eller en kassör från en annan församling till exempel. Vi i Pingst vill inte begränsa detta till en modell utan tror att det kan blomma på många olika sätt och uppmuntrar alla sådana initiativ som tas.