Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

”Boken mellan Världarna”

Carolina Klintefelt, Verbum

På en sida som handlar om böcker kan man naturligtvis inte gå förbi titeln Boken mellan Världarna. Författare är denna tidnings vikarierande redaktör, Carolina Klintefelt, och det hon ger oss är en barnbok, avsedd för läsare i den så kallade ”slukaråldern” (9–12 år). Boken hör hemma i fantasy-genren, men man kan förstås också kalla den för en saga då den, på sagors vis, rör sig mitt i kampen mellan gott och ont.
Sago- eller fantasyberättelsen är en effektiv bärare av underliggande, men ändå relativt tydliga budskap. Greppet här, med barn som förs in i andra världar, känns igen från bland annat C S Lewis Narnia-böcker. Och liksom hos Lewis finns det kristna budskapet med i allegorisk form.
Förmodligen landar den här boken bäst hos just de läsgiriga barnen i slukaråldern, men kan möjligen också fungera som högläsning för något yngre barn. Den läsare som är bekant med evangeliet kan nog förstå symboliken, för andra är det en spännande berättelse med tillgång till nya perspektiv.