Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Böcker om mission kan inspirera fler

Böcker om mission är ett kapitel för sig. Många missionärer har dramatiska erfarenheter, men att berätta om dem på ett sätt som fångar intresset hos läsarna är ändå inte alltid lätt.
Men böcker om mission är viktiga. De handlar om människor som tar sin tro på allvar. Som låter den få konsekvenser för hur man väljer att leva sitt liv. Ofta visar det sig att de människor som utifrån ser så tvärsäkra och hängivna ut brottas med stora tvivel. Det kan vara trösterikt att läsa om för den som tror sig vara ensam om att vackla ibland.
Ett rörande exempel var boken Kom, var mitt ljus (Catholica 2008), som innehöll Moder Tersas dagboksanteckningar och brev. Där framgick det tydligt att hon brottades med svåra frågor om Gud och sin egen tro. Även helgon kan tvivla, tydligen.

NÅGON HAR SAGT, att klok är man om man lär sig av sina misstag, och vis om man lär sig av andras. Att läsa om andras liv ställer frågor om det egna. I vilka situationer har jag gjort avgörande val? Hur har jag gjort för att orientera mig när det har varit svårt att se vägen?
I den här tidningen presenteras bland annat två böcker med missionstema, en historisk och en nutida berättelse. Mission har pågått i 2 000 år, men den tycks ha sina likheter genom alla tider. I grunden handlar det om enskilda människor som låter sig beröras på djupet och låter det prägla deras liv. Ibland följer välsignelse på det valet, ibland förföljelse.
I dag är världen globaliserad. Missionen ser inte ut som på de gamla svartvita bilderna, längre. Människor får nya möjligheter. Vi brottas med frågor om vad som är tro och vad som är kultur. De stora väckelserna på andra kontinenter än vår egen kanske kan leda oss till större ödmjukhet. I det stora utbytet mellan länder och genom historien får vi ibland ge och ibland ta emot. I samarbetet föds nya möjligheter.

DET ÄR INTE LÄNGRE SJÄLVKLART vem som sänder ut missionärer och vem som tar emot dem. Men det finns alltid utrymme för enskilda personer som låter sig beröras så starkt av sin tro att det får konsekvenser för hur de lever sina liv. Läs om några av dem som har gjort det, den här sommaren. Kanske är du också en av dem?