Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Böcker

Recension

BONHOEFFER Präst – martyr – spion Eric Metaxas Libris

Dietrich Bonhoeffer hör kanske till 1900-talets mest fascinerande kristna personligheter. Hans egna böcker, bland annat Efterföljelse och Liv i gemenskap är klassiker. Många har försökt fånga denna personlighet i biografier tidigare, men som den första på 40 år har nu den amerikanske författaren Eric Metaxas lämnat sitt bidrag. Boken, där den här svenska utgåvan är en något förkortad version av originalet, tar, som titeln anger, upp flera sidor av denne mans korta liv – som teolog och präst, spion och konspiratör och slutligen martyrskap och avrättning.
Metaxas har på vissa håll kritiserats för att teckna en överdriven evangelikal bild av Bonhoeffer med utgångspunkt i amerikanska kategoriseringar av trosåskådning. Det må vara hur som helst med det. Boken visar ändå att denne ovanlige präst och teolog är svårplacerad i våra förenklade modeller. Han drevs av en kompromisslös övertygelse om kyrkans självständighet, underställd endast Gud, och han var villig att gå längre än de flesta. Han deltog i en konspiration som syftade till mord på Hitler som hade ”kapat” den tyska kyrkan in i sitt Tredje rike.
Boken ger inte bara ett porträtt av Bonhoeffer. På köpet får man som läsare en hel del information om vad som försiggick i Tyskland under Hitlers första år vid makten och vad som ledde fram till andra världskrigets fruktansvärda konsekvenser. Vinklad historia eller inte – en spännande och fascinerande berättelse bjuder boken på.