Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Böcker

Recension

SÖNDAG – GUDSTJÄNST I EN NY TID Red. Robert Eriksson, Joel Halldorf, Åsa Molin Libris

Gudstjänstens utformning är ett ämne som engagerar de flesta församlingsledare och medlemmar i dag. Och när den här boken kom bröt en diskussion och debatt ut i ämnet och den utgjorde också utgångspunkten för ett ambitiöst seminarium med många tongivande församlingsledare som deltagare. Boken i sig är dock knappast att betrakta som en
debattskrift. I stället tar den upp den frikyrkliga gudstjänstens olika funktioner, historia och utveckling. Frågan jag ställer mig, efter att ha läst boken, är inte vilken form av gudstjänst som är mer rätt än en annan. Inte heller vill jag ifrågasätta utveckling och förändring. Min fråga handlar i stället om hur vi identifierar och tar tillvara det tidlösa och absolut
oundgängliga – det gudomliga – i gudstjänsten, oavsett uttryck och formspråk.