Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Böcker

Recension

INTE UTAN KORSET Stefan Swärd Livets ords förlag

Livets ords förlag har under senare år knutit till sig allt fler svenska författare och skribenter som inte är hämtade ur den egna kyrkofamiljen. Det gör att utgivningen, som tidigare dominerats av amerikanska översättningar och böcker från Ulf Ekmans penna, fått en tilltalande bredd. Den senaste i raden är pastorn och statsvetaren Stefan Swärd som gjort sig känd som debattör och opinionsbildare bland annat i frågor som berör den kristna tron och dess uttryck. I den här boken går författaren rakt på kärnan i evangeliet – korset som den absoluta vändpunkten i människans historia. Han gör det  utifrån den tendens han iakttagit att korsets budskap, och därmed budskapet om synd och nåd, försoning och frälsning, är på väg att tonas ner i en del kyrkliga sammanhang. Utgångspunkten är frågan om varför korset var nödvändigt och vad det betyder för oss i dag.
Personligen tycker jag att boken riktar ett välbehövligt fokus på det allra viktigaste budskapet i kristen förkunnelse; nämligen vad Gud har gjort för oss. Ett välkommet bidrag, alltså, i en bokflod som, lite hårddraget, annars ofta handlar om hur den kristna tron blir en metod bland andra att tillfredsställa egot.