Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Böcker

BÖN – Spelar det någon roll? – Philip Yancey
Libris förlag
Bön är det kristna livets kanske viktigaste överlevnadsfaktor. Inte så konstigt då att det ständigt ges ut böcker i ämnet och behovet av att hitta matnyttig undervisning verkar vara stort.
Detta är ett av de senaste tillskotten på den svenska marknaden. Författare är den för många svenskar redan välkände PhilipYancey, prisbelönt journalist och författare från Colorado i USA.
Till skillnad mot många böcker av det här slaget, som lätt skapar kramp och metodfixering så möts läsaren här av ett avslappnat och personligt tilltal, och man får nästan en känsla av att sitta tillsammans med en grupp goda vänner där man delar erfarenheter och insikter.
För Yancey handlar bön inte om metodik eller teknik, för honom handlar det om ett förhållningssätt mellan människa och Gud och ett ömsesidigt beroende av bönen som kommunikationsmedel och ett tillstånd där bönen i alla sina former och uttryckssätt får finnas.
Boken kan bli ett användbart verktyg för varje kristen som menar allvar med sitt böneliv, men inte alltid får till det som man skulle önska.

INTE LÄNGRE GAY – En personlig berättelse – Richard Oostrum och Hans Frinsel
Gospel Media
Homosexualitet är ett brännande och svårhanterligt ämne, inte minst i kristna sammanhang. Därför är det naturligtvis välkommet att få ta del av personliga erfarenheter och vittnesbörd.
Den här boken provocerar redan genom sin titel, eftersom den påstår att homosexualitet inte behöver vara livslångt. Men boken är inget annat än Oostrums egen livsberättelse och eftersom han varit en tämligen framgångsrik idrottsman i sitt hemland får man anta att han är välkänd och att hans historia kan verifieras.
Boken beskriver tydligt, ödmjukt och utan fördömanden, såväl gaykulturens ytliga uttryck som den mer djupt liggande frågan om identitet, men också en ärlig ung mans sökande efter ett liv efter Guds vilja.
En liten känsla som infinner sig vid läsningen är dock att den svenska översättningen inte riktigt hittar de rätta formuleringarna för att ge rättvisa åt berättelsens alla nyanser som jag ändå anar mellan raderna.

DE SOM GJORDE SKILLNAD – Lars-Evert Jonsson
Semnos förlag
Det är inte alltför vanligt att svenska pingstpastorer som står i församlingstjänst skriver böcker, även om det naturligtvis händer. Som här till exempel, där Lars-Evert Jonsson, församlingsföreståndare i Värnamo har tagit till pennan. Han har – i sina förberedelser för otaliga predikningar, får man anta – studerat ett antal personligheter som gjort skillnad i sin omgivning. Och det han fäster uppmärksamheten på är deras mänskliga karaktärsdrag, som till­sammans med ett helgat liv, samverkat med Guds syften.
Jonsson hämtar sina exempel från både Gamla och Nya testamentet men finner också några i modernare tid, både i Sverige och i andra länder. Allt kompletterat med relevanta tillämpningar som vi alla kan låta oss utmanas av.
Det man skulle önska Jonsson och alla andra som vågar sig på bokskrivande är en god redaktörs handlag Då hade den här boken besparats några missprydande fakta- och korrekturfel i ett annars intressant och väl fångat ämne.

PASTOR ULF – Samtal med Ulf Ekman – Siewert Öholm
Sellin
En av svensk kristenhets mest kända frontfigurer under de senaste åren är Ulf Ekman, ledare för Livets ord i Uppsala.
Siewert Öholm, har intervjuat. Han har ju sin bakgrund framför allt i talande media och det avspeglar sig här. Intervjun har av allt att döma tryckts rakt av. Ekmans utläggningar känns därför ibland lite pratiga med omsägningar och upprepningar, vilket kan bli lite tröttsamt när man inte har tonläge och betoningar att tillgå. Samtidigt kan man förmoda att formen är ett medvetet val, då bokens ärende är att låta Ulf Ekman tala till punkt.
Ämnen som tas upp är teologi, vetenskap, forskning, politik, miljö, mission med mera.
De senaste årens betoning på enhet och ekumenik, inte minst närmandet till de historiska kyrkorna, får naturligtvis också sitt utrymme.