Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Biskop Lewi Pethrus

JOEL HALLDORF Artos

Teologen Joel Halldorf har skrivit en gedigen och akademisk biografi över Lewi Pethrus. Redan titeln säger det som är bokens centrala tes: att Lewi Pethrus, som formellt inte hade någon övergripande maktposition, i praktiken fungerade inom pingströrelsen på samma sätt som en ärkebiskop i en episkopal kyrkotradition.
Boken är välskriven och lätt att läsa, med matig notapparat, bibliografi, personregister och fotogalleri. För den som kan sin pingströrelse är det föga nytt som framträder, eftersom det omfattande källmaterialet har använts många gånger förut, med undantag för de nyfunna breven från Amerika 1941. Det nya är sammanhanget som materialet sätts i och som förstärker Halldorfs tes, vilken även byggs under med ledarskapsteori utifrån Max Weber.
Ambitionen är också att skapa ett intresse utanför rörelsens egna gränser och etablera pingströrelsen och Pethrus som en drivkraft för den svenska moderniteten. Samtidigt väcker boken många viktiga frågor för vidare funderingar, inte minst kring pingströrelsens ställning i samhället i dag.