Bidrag för handikappanpassning

Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, kan ge bidrag för handikappanpassning av gudstjänstlokaler. Församlingar, som önskar bidrag för att exempelvis installera hiss, bygga ramper och montera hörselslingor, ska lämna in sin ansökan senast den 31 januari.

Den här gången kan bidrag även sökas för lokaler där verksamhet bara bedrivs en del av året, oftast handlar det om sommarlokaler. Stöd kan utgå för hissanläggningar, ändringar av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markeringsanordningar för synskadade, samt hörselslingor och förstärkare till dessa.
Den som vill veta mer kan rekvirera föreskrifter och ansökningshandlingar från SST, som har adress www.sst.a.se