Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Bibelskola – något för alla

En tid på bibelskola borde vara det normala för alla som vill ta sin kristna tro på allvar. Och ett bra sätt för unga människor på väg in i vuxenliv och studier att stärka sin kristna identitet. Det menar Ulrik Josefsson, ansvarig för pingst Utbildning.

Ulrik Josefsson är verksamhetsledare för Pingst Utbildning, som rymmer fyra folkhögskolor och pastorsutbildningen ALT, Akademi för ledarskap och teologi.
Ä Jag tror vi behöver tala mer om att gå på bibelskola, säger han. Förr var det något som framför allt blivande pastorer gjorde, men nu vill vi på Pingst utbildning vara med och ändra detta.
Ä Att gå på bibelskola passar alla, oavsett vilket framtida yrkesval man gör. Jag och vi drömmer om att det skulle vara det naturliga och normala vägvalet för alla att gå på bibelskola en period efter gymnasiet innan studier och yrkesliv tar vid.
Som bakgrund till denna framtidsdröm finns flera raster, förklarar Ulrik. För det första att behovet av att stärka lärjungaskapet blivit allt tydligare och poängterats, till exempel i pastorskonferensen Pingst Pastor och under PLU, Pingst ledarutveckling.
Ä Vi som jobbar med utbildning har också sett hur bibelkunskapen minskar och vi tror dessutom att vi behöver göra något för att bidra till att stärka den kristna identiteten hos unga människor.
Målet är inte i första hand att öka rekryteringen till pingstskolorna, betonar Ulrik Josefsson, utan vad det framför allt handlar om är att vara med och forma stabila kristna identiteter för framtiden.
När vi tillsammans gör en genomgång av hur många bibelskoleplatser det finns idag som på något sätt är kopplade till pingstskolorna så närmar vi oss 300. Alla platser utnyttjas dock inte som det är idag. Dessutom bedriver ett antal pingstförsamlingar bibelskolor på deltid, som bekostas på annat sätt.
Ä Vår målsättning är att inom fem år så ska 500 personer gå på bibelskola varje år, säger Ulrik och fortsätter:
Ä Men det kommer inte att ske om det inte talas om detta i församlingarna och i ungdomsgrupperna. Det är jätteviktigt att regelbundet aktualisera bibelskola som ett alternativ.
Under Nyhem ung-konferensen i sommar kommer betydelsen av att gå på bibelskola lyftas på olika sätt.
Ä Många goda krafter har upptäckt samma behov och nu samarbetar vi om detta, säger Ulrik Josefsson.
På portalen gåbibelskola.nu finns alla bibelskolekurser inom Pingst samlade för att göra det enklare för intresserade att hitta rätt bland utbudet.