Bibelns Ester modell för hållbart ledarskap

Nu får Pingst ungs jämställdhetsrapport en uppföljning i Ester-projektet, som handlar om hållbart ledarskap. Anethe Carlson och Jenny Bergh, som tog fram rapporten, kommer i höst att utbilda barn- och ungdomsledare i de fem olika Pingst ung-regionerna. Utgångspunkten är att en jämlik användning av resurser ger tillväxt.

Pingst ung har sökt och fått pengar från Ungdomsstyrelsen för att följa upp den rapport om jämställdheten i Pingst som blev klar förra hösten och där det bland annat framkom att en majoritet inte var nöjd med dagens situation och tycker att det är en fråga som behöver jobbas med.
Ä Jag tycker det är väldigt positivt att så många vill jobba med frågan, säger Jenny Bergh.
I arbetet med rapporten blev det tydligt att det inte är teologin som begränsar kvinnorna, utan att det snarare handlar om att normen för en ledare är så snäv att väldigt få passar in i den. När en ledare förväntas vara en vit man mellan 30 och 50 år, faller inte bara kvinnor utanför ramen, utan också människor med annat etniskt ursprung eller som hunnit bli något äldre.
Ä Men normen syns inte förrän man stöter i den, konstaterar Jenny Bergh.
Ä Och en norm går inte att leva upp till, det hjälper inte hur man anstränger sig, fortsätter hon. Och när det inte går hur man än utbildar och fortbildar sig, så leder det till tankar att man är dålig och inte duger.
Det hon och Anethe Carlson gör vid sina utbildningstillfällen är att utifrån det som framkom i rapporten visa på hur verkligheten ser ut, göra en analys av detta samt ge verktyg för att kunna förändra.
Något som gynnar både kvinnor och män, menar de och är noga med att påpeka att jämställdhet inte är en kvinnofråga, utan en fråga om resursanvändning, och att ge möjlighet till varje människa att utvecklas och verka utifrån sina förutsättningar.
På sina kursdagar kommer de att visa på hur man kan se och upptäcka det mönster som finns, både individuellt och i grupp. Ett batteri av frågor hjälper till att framkalla en bild. Den här framkallningsprocessen är viktig, menar de, därför att den får fram hur det ser ut, så att den bilden blir gemensam.
Ä Det blir en ögonöppnare, säger de.
Därefter följer en mobiliseringsprocess, som innebär att man funderar över strategier och mål och vad som behöver göras annorlunda och därefter kan en förändringsprocess dra igång, där man inom en viss tid kan driva igenom det man bestämt behöver göras.
Anethe Carlson och Jenny Bergh kommer också att undervisa om härskartekniker och ge redskap för mottekniker, så att man både kan se och bemöta härskarteknik på ett respektfullt sätt.
Som teologisk utgångspunkt har de valt Esters bok i Gamla testamentet, som de menar visar på vikten av att samarbeta. Ester och Mordokai behövde varandra och sina olika kompetenser i arbetet för att rädda folket, ensam kunde ingen av dem åstadkomma den nödvändiga förändringen.
Ä Det är en bok som rymmer så mycket, säger Anethe. Ester är en adopterad krigsfånge, som tillsammans med Mordokai gör en analys av den situation de befinner sig i och tillsammans kommer fram till ett sätt att rädda deras folk och också stifta lagar som gynnar alla i landet.
Ä I vårt arbete vill vi inte bara utgå från ett kvinnoperspektiv, utan lyfta att män och kvinnors gemensamma insatser behövs.
Vilket förstås också innebär att makten behöver delas lika mellan män och kvinnor.
Ä Jag har levt så länge i den här rörelsen att jag inte kan bli helt ignorerad när jag säger nåt, konstaterar Anethe Carlson.
Hon och Jenny Berg vill också lyfta att jämställdhet har sin grund i evangeliets kraft, som upprättar både män och kvinnor till funktion.
De har fått en hel del respons på jämställdhetsrapporten och bland annat inbjudits att undervisa på regionala pastorsdagar kring de här frågorna. De är dock noga med att betona att det är Pingst ung som äger projektet. I samband med ett seminarium under Nyhemsveckan lanserades en Facebooksida som heter Ester, som kommer att vara projektets främsta informationskanal. Se: http://www.facebook.com/esterhallbartledarskap?fref=ts