Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Nyangatomförsamlingar finns både i Etiopien och i Sydsudan. Här är det dopförrättning. FOTO: ENAR OLSSON

Nyangatomförsamlingar finns både i Etiopien och i Sydsudan. Här är det dopförrättning. FOTO: ENAR OLSSON

Bibel och skriftspråk till nyangatomfolket

Nyangatomfolket, som lever i det sydvästra hörnet av Etiopien och i grannlandet Sydsudan, är på väg att få Bibeln översatt till sitt eget språk. Översättningsarbetet innebär också att folket får ett skriftspråk. Ansvarig för projektet är Pingstkyrkan i Jönköping med stöd av bland andra pingstförsamlingarna i Umeå och Enköping.

Nyangatomfolket består av uppskattningsvis 60 000 personer, varav hälften bor i Etiopien. Folket är halvnomader och försörjer sig huvudsakligen på koskötsel. I början på 1970-talet började svenska pingstmissionärer arbeta bland folket. Skolor, kliniker och vägar har byggts och flera nyangatom, som fått utbildning genom missionen, finns nu på ledande poster i Etiopiens södra region. Det finns också flera församlingar, som länge längtat efter att få ta del av Bibeln på sitt
eget språk. Nyangatomförsamlingar finns både i Etiopien och i Sydsudan och lokala evangelister reser mellan länderna och besöker dem.
För sex år sedan startade bibelöversättningsprojektet, i vilket det också ingår att skapa ett skriftspråk. Det är ett samarbete med organisationen SIL, som jobbar med ett 20-tal andra liknande projekt i Etiopien, EHCB-kyrkan och Pingstkyrkan i Jönköping.
Den lokala förankringen är viktig och en förutsättning för att arbetet ska lyckas. Eftersom språket inte förrän nu fått ett skriftspråk och läskunnigheten är låg, så spelas de färdigöversatta bibelböckerna in på ljudfil. De finns för nedladdning
och ett antal mediaspelare är levererade till församlingar.
Lukasevangeliet är färdiginspelat och planen är att i sommar spela in Apostlagärningarna och Johannesevangeliet.
Arbetet med Matteus och Markus är färdigt för granskning och översättning av Johannesbreven och Första Korinthierbrevet har inletts. En tysk lingvist är inkopplad och arbetar med själva skriftspråket, som använder de latinska bokstäverna. Förhoppningen är att kunna använda de nyöversatta bibeltexterna i framtida alfabetiseringsarbete.
Utifrån översättningen av Lukasevangeliet har också Jesusfilmen dubbats till nyangatom och när den premiärvisades i november förra året kom närmare 1500 personer.
Pingstkyrkan i Jönköping står för huvuddelen av finansieringen. Pingstkyrkan i Umeå och Enakyrkan i Enköping har funnits med som fasta sponsorer sedan inledningen av projektet och flera andra församlingar har bidragit med engångsgåvor.
För att man ska kunna hålla den planerade takten i projektet krävs dock mer pengar, cirka 100 000 kronor, och tidigare i våras skickades därför ett upprop ut till församlingarna med vädjan om att vara med och bidra, både med ekonomiska medel och med förbön.
– Eftersom svensk pingstmission är den enda mission som arbetat i området så har vi både en speciell relation och ett ansvar, säger Enar Olsson, som vid flera tillfällen besökt området.

Fotnot: För mer information kontakta Pingstkyrkan i Jönköping.