Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Betyder mer än pengar

Kyrkoavgiftsgivande ger mer än pengar. Det visar också staten att vi i Pingst finns och att vi stöder våra kyrkor. Det menar Sandra Lagestrå, som är projektanställd för att arbeta som kyrkoavgiftsinspiratör.

Sandra Lagestrå är assistent till Pingstföreståndare Daniel Alm på halvtid, men arbetar nu under en period också som kyrkoavgiftsinspiratör. Hennes uppgift är att på olika sätt informera om och inspirera för möjligheten att låta kyrkoavgiften gå till Pingst. 70 procent går till den församling givaren väljer (under förutsättning att den tillhör trossamfundet Pingst) och 30 procent till det gemensamma arbetet via Pingst – fria församlingar i samverkan.
Närmast på tur för Sandra står seminarier om kyrkoavgiften under Nyhem och Lappis. De vänder sig framför allt till pastorer och församlingsledare för att de i sin tur ska kunna inspirera sina medlemmar om den här möjligheten.
Sandra har producerat ett filmklipp om kyrkoavgiften riktad till potentiella givare. Församlingar får gärna använda det och visa under sina samlingar, dela i mejlutskick och på sina sociala medier och liknande. Sedan tidigare finns en kyrkoavgiftsbroschyr, som både församlingar och enskilda kan använda sig av. Den går att ladda ner via www.pingst.se
– Många vet inte om att man kan ge kyrkoavgift till Pingst och därför ställer jag gärna frågan ”Ger du din kyrkoavgift till Pingst?”, säger Sandra. Några ger redan, några har tänkt ge men ännu inte gett sitt medgivande och många blir nyfikna och vill veta mer.
– Pengarna går till något bra, det går till att bygga Guds rike lokalt och regionalt! Det handlar inte om att sälja på någon något, utan mer om att uppmuntra till att dela med sig och ge till något som är större än en själv.
Under Nyhem och Lapplandsveckan finns möjlighet att få en gåva när man lämnar sitt medgivande i Pingsts monter.
(Det kommer även finnas möjlighet för församlingarna att, genom ett samarbete med företaget Flatebö, ge en gåva till sina medlemmar om de under en viss tid ger sitt medgivande. )
När jag ber Sandra ge tre goda skäl till att låta kyrkoavgiften gå till Pingst funderar hon en stund och säger sen.

  • Det ger en säker inkomst till församlingen, som går att lägga in i budgeten.
  • Pengarna kan användas helt fritt, inga myndigheter bestämmer över dem.
  • De pengar, som används centralt, går till olika former av församlingsstöd.

Fotnot: Den som har frågor kring kyrkoavgift kan kontakta Sandra Lagestrå via mejl sandra.lagestra@pingst.se eller telefon Tel: 08-619 25 53.

FAKTA/ KYRKOAVGIFT

  • Sedan 2005 har Pingst haft möjlighet att ta emot kyrkoavgift.
  • Kyrkoavgiften utgör en procent av den beskattningsbara inkomsten.
  • Den som vill låta sin kyrkoavgift gå till Pingst måste ge sitt skriftliga medgivande till detta. Medgivandet måste ha kommit in till Pingst senast 31 oktober året innan avgiften ska börja dras.
  • Blanketter finns att hämta på /http://www.pingst.se/kyrkoavgift/
  • Den som är medlem i Svenska kyrkan och inte vill betala två kyrkoavgifter måste begära utträde ur Svenska kyrkan senast den 31 oktober.
  • 70 procent av kyrkoavgiftspengarna går till den lokala församling, som givaren uppgett.
  • 30 procent stannar kvar i den centrala verksamheten och används till olika former av församlingsservice, information,

utbildning och församlingsplanteringsarbete.