Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Berörd

Följ det senaste inom kristna litteraturen Mejla idéer till staffan.swahn@pingst.se

Hemma i Pingstkyrkan Borås hade vi för 40 år sedan besök av ett enkelt okänt pastorspar från USA, som med en vanlig akustisk gitarr sjöng och gav sitt vittnesbörd. Mitt i mötet annonserades nästa sång:
– Vi ska nu sjunga en ganska ny sång som har blivit väldigt populär över hela USA. Sången heter He Touched Me, text och musik av Bill Gaither.
Instinktivt upplevde jag att den sången var en sång utöver andra sånger och att den på något sätt skulle bli en sång att återkomma till. Hur många gånger jag har sjungit den vet jag inte, men sången He Touched Me har sedan denna kväll berört mig många gånger.
He Touched Me är en av kristenhetens mest spridda och sjungna sånger, översatt till en mängd språk. Tyvärr är vårt svenska språk lite för fattigt för att ge rättvisa åt originaltexten och alla som har försökt översätta en sång till svenska vet att det är svårt. Mest kända svenska texten är Han fann mig.

Någon kanske undrar vad denna sånghistoria har för koppling till en krönika om böcker. Enkelt, Bill Gaither är nämligen känd tillsammans med sin hustru Gloria, de har tillsammans skrivit text och musik till cirka 700 sånger och valdes av den kristna musikbranschen i USA till ”Århundradets kristna sångförfattare” i samband med millennieskiftet.
Och nu har Gloria kommit med den efterlängtade boken Something Beautiful, som berättar om bakgrunden till 75 av deras sånger. Flera av dem är klassiker i den kristna sångskatten i USA och spridda över världen, inte minst genom serien Homecoming, video- och konsertinspelade sångprogram som berör tusentals människor varje dag.
Boken finns ännu inte på svenska, men det mesta i Glorias texter är ganska lätt att ta till sig, dessutom finns alla sångtexterna med i sin helhet. Att jag rekommenderar boken till alla som sysslar med kristen musik är självklart, men också till alla som lyssnar på sång i våra kyrkor och i stereon hemma, i bilen eller i musikapparaterna vi har med oss.

Fotnot: Boken köper du enklast på www.adlibris.se

———————————————-

MINA ÖGON HAR SETT HERREN – Anne Graham Lotz
Semnos förlag
När vi kallar oss kristna, förväntar vi oss att vår kärlek till Jesus, vår hunger efter hans närvaro och vår längtan efter att få uppleva honom igen ska vara en ständig motivationskraft i livet. Men ändå … under jäktiga dagar, eller i arbetets plikter, eller i välbekanta bönevanor, eller i vardagslivets rutiner, övergår längtan i likgiltighet och vi sover oss igenom möjligheter att vara med honom.
Anne Graham Lotz vet av personlig erfarenhet att det är just då, som vi mest behöver få se Herren på nytt. Väckelsen vi behöver nu är inget tältmöte eller en serie gudstjänster för att frälsa de förlorade. Vad vi behöver är en äkta, personlig väckelse.

TRÖST OCH TROTS/UPPENBARELSEBOKEN – Leif Carlsson Lotz
Bokförlaget Libris
Uppenbarelseboken har fängslat och förbryllat bibelläsare i alla tider. Det brokiga och märkliga bildspråket fångar snart intresset och sätter fantasin i rörelse.
Somliga fascineras av bokens hemlighetsfulla texter – till exempel talet 666, ”den vita stenen” och riket som varar i tusen år – och andra har svårt att veta vad man skall göra med dem. Ingen bok i Bibeln har väckt och väcker så skilda känslor som Uppenbarelseboken.
Hr skall man tolka alla symboler? Gäller budskapet tider som varit eller framtiden? Vad har denna bibelbok att säga till oss i dag? Leif Carlsson hjälper oss att börja förstå Uppenbarelseboken. Dess syfte är att förmedla tröst i onda tider och att uppmuntra till en trotsig kamp för det goda.

DAGEN DÅ JAG DOG – Steve Sjögren
Semnos förlag
”Narkosläkarens kalla röst räknade bakåt från 10. Mörkret slöt sig runt mig innan han kom till 7. Det var då jag fick veta hur det känns att dö – och komma tillbaka till livet.” Steve Sjögren, pastor i en av Amerikas snabbast växande församlingar, var på sjukhuset för en rutinoperation av gallblåsan och do