Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

”Behöver tron försvaras?”

Stefan Gustavsson, Credoakademin

Bokens titel är en fråga. Författarens svar i boken är ett otvetydigt ja, och det ges med ett patos som känns genom trycksvärtan. Ämnet apologetik kan säkert skrämma bort en del läsare, men boken är förvånansvärt lättläst och ”begriplig”.
De redovisade argumenten är många och tydliga men svarar inte på det som man skulle kunna tänka sig just i vår tid, nämligen det kristna förhållningssättet till islam och andra religioner som numera finns sida vid sida med vår kristna tradition och kultur. Boken är i stället föranledd av den kristna kyrkans kräftgång under det senaste halvseklet och författaren bjuder på en diagnos.
I boken ges också en utförlig redogörelse för hur Jesus, Paulus och Petrus hanterade frågeställningar om tron. Avslutningen är en uppmaning till handling. Och allt handlar om sanningen!
Boken är utmanande, nästan som en krigsförklaring, och många kan säkert ha invändningar mot ett så kategoriskt ”Ja” som svar på titelfrågan. Men nog väcker den välbehövliga tankar till liv.