Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

"Bed för mig och Indien"

Sedan fotoarkivet började med historiska bilder i Pingst.se är det flera som sänt oss samlingar av vykort med bilder av missionärer och missionärsfamiljer.

Dessa vykort har varit vanliga i många pingstvänners fotosamlingar. Det var ofta fotografier av hög kvalitet tagna i ateljé och framkallade i större upplagor för försäljning.
Inte sällan fotograferades de med kläder eller föremål som var karaktäristiska för det land där de var verksamma.
Missionärerna hade bland annat med sig bilderna vid mötesbesök i Sverige. Korten påminde om behovet av bön för missionärerna och deras arbetsfält och dessutom påminde försäljningen om de ekonomiska behoven på missionsfälten.
Fotoarkivet på Pingst har börjat arbetet med att registrera dessa bilder för att också kunna komplettera beståndet. Vi är också nyfikna på berättelser från läsare om hur bilderna spreds i församlingarna och hur de samlades och användes. Skriv till oss och berätta!

På bilden från Jönköpingsveckan i nummer 1 av Pingst.se kände Gunlög Lindén från Kulltorp igen sin far David Jägerskogh som var där tillsammans med två evangelistkamrater. Astrid Elgqvist från Nybro kände igen ”Den bäste på jorden”, Sven Elgqvist, som hon senare gifte sig med. De firade 55-årig bröllopsdag på midsommarafton år 2009.