Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Be om barn

Var på ett 90-års kalas, präglat av glädje och tacksamhet, som sig bör. En pigg 90-åring med glimten i ögat och en stor tro på framtiden. Med förhoppningar om att det bästa ligger framför. Ett av talet blickade bakåt och berättade om vad 90-åringen gjort efter bara en månads existens, då tog hon beslut om att starta söndagsskola och hjälpa arbetslösa. Redan efter en månad visste denna nu 90-åriga församling vad som var viktigt att prioritera och den har fortsatt i det arbetet. Att skapa livsutrymme för de svaga och de yngsta i vårt samhälle.
Årets rådslag hade temat; En församling för alla. Jag tror att det är möjligt, en församling där både unga och äldre lever nära varandra, där man bygger broar i stället för murar mellan generationerna. Där barnets perspektiv får prägla livet, som det gör i familjer med mogna vuxna.
Jag vet något om vad barnlöshet gör i människor, om att hoppas, vänta, hoppas igen. Samuel i Bibeln föds som svar på en barnlös kvinnas böner, innan hon har fått bönesvaret lovar hon att ge barnet åt Herren. Samuel växer upp i templet och får tjäna Gud under Elis uppsikt. Eli lär Samuel det viktigaste en vuxen i tron kan lära den unge, hur man hör Guds röst. Eli försöker inte lära Samuel vad han ska höra, utan hur man lyssnar, trots att det första Samuel förmedlar från Gud är fördömelse över det Eli gjort.
Några får biologiska barn, andra får glädjen att vara viktiga vuxna i barns liv. I vår tid behöver barn och ungdomar vuxna förebilder. I vår tid behöver församlingar redan från början och sedan om och om igen besluta sig för att berätta om Jesus för de unga. I vår tid behöver vi lyssna på vad Gud säger till oss genom barnen och ungdomarna.
I vår tid som på så många sätt är en barnlös tid behöver vi be om barn. I vår tid behöver vi förstå att föräldrafritt inte gäller i församlingen, utan att vi arbetar med att skapa en församling som fungerar som en välkomnande, varm och rymlig familj. En församling för alla!