Bättre kommunikation och enklare rapportering

Pingst ung släpper nytt webbaserat verktyg för alla ledare

Pingst ung lanserar ett nytt webbaserat kommunikations- och inrapporteringsverktyg. Verktyget ingår i den nya webbplats som Pingst ung lanserar.

Pingst ung lanserar ett nytt webbaserat kommunikations- och inrapporteringsverktyg.
Verktyget ingår i den nya webbplats som Pingst ung lanserar.

– Vi tror att det här kan bli till stor hjälp för våra barn- och ungdomsverksamheter. Här finns riktigt bra verktyg för att hålla kontakten med barn, ungdomar, föräldrar och ledare. Samtidigt kan man lösa inrapportering till oss väldigt smidigt, säger Mattias Celinder, på Pingst ung.

Hur kommer kommunikations­verktyget att fungera?
–?Alla ledare kommer att få en egen inloggning så att man kan arbeta med verktyget från vilken dator som helst som är uppkopplad mot internet. På så vis kan man vara många som hjälps åt att hålla registret uppdaterat och varje ledare kan använda det för att hålla kontakten med just sin grupp.

Dela in i olika grupper
När man lagt in kontaktinformation för de olika barnen, ungdomarna eller ledarna kommer man att kunna dela in dem i olika grupper.
Vill jag sen ha tag i medlemmarna i kristendomsskolan, meddela föräldrar att barnen ska ta med stövlar till söndagsskolans utflykt eller tala om för tonåringarna att samlingen är framflyttad en timme behöver jag bara välja den gruppen och att jag vill kontakta dem via SMS.
Det finns även möjlighet att kommunicera via mejl eller ett riktigt brev.
När det gäller inrapporteringen till Pingst ung kommer den som vill använda systemet fullt ut kunna klara sig helt utan listor och underskrifter, förklarar Mattias Celinder. Det kommer att finnas möjlighet för medlemmarna att bekräfta att man vill vara medlem genom att svara på ett SMS.
När det sen är dags att skicka in verksamhetsredovisningen till Pingst ung skapar systemet den automatiskt. På det här sättet löser man inte bara redovisningen till Pingst ung utan man ser också till att registret bara innehåller dem som fortfarande vill ha information. Om ledare vid något tillfälle vill bjuda in dem som funnits med tidigare finns deras uppgifter arkiverade.

Nyhetsutskick via SMS
Redan idag erbjuder en del ungdomsverksamheter möjlighet att anmäla sig för nyhetsutskick per SMS via sin webbplats. Genom Pingst ungs verktyg kommer detta bli möjligt även för dem som inte har en egen webbplats eller inte har de möjligheterna på sin webbplats. Systemet håller då reda på vilka som har sagt att de vill vara medlemmar och vilka som bara vill ha information.
För Pingst ungs lokalavdelningar och för de som arbetar för att bli godkända lokalavdelningar är detta helt kostnadsfritt. Det som kostar är trafikavgifter för SMS.