Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Barnvälsignelse

Uganda har två miljoner föräldralösa barn, församlingsmedlemmarna i Kampala Pentecostal Church har ansvar för 1 500 av dem

Pingstförsamlingen KPC – Kampala Pentecostal Church, sätter sin prägel på Ugandas huvudstad Kampala. Kyrkan ligger vid den stora genomfartsleden mitt i centrala delen av staden. Alla vet var KPC ligger. Går man in i kyrkan en söndag förmiddag möts man av en stark och glädjefull lovsång. Bönen från de cirka 3 000 mötesdeltagarna är mäktig.

Men det är inte bara lovsången och bönen och förkunnelsen i gudstjänsterna som imponerar och gör församlingen attraktiv. Lika värdefullt är församlingens sociala engagemang.
Regelbundet har man barnvälsignelse. Inte bara för de egna barnen, utan också för de cirka
1 500 föräldralösa barn som olika medlemmar tagit sig an.
I Uganda räknar man med att aidskatastrofen gjort närmare 900 000 barn föräldralösa. Därtill kommer över en miljon som blivit föräldralösa genom krig och fattigdom.

20-tal barn välsignades
Söndagsförmiddagen då jag var på besök, barnvälsignades ett 20-tal barn från församlingens barnverksamhet Watoto Childrens Ministry – ett arbete för föräldralösa barn som drabbats av hiv/aids-katastrofen.
– Jag har lovat att ta hand om den här lilla tjejen, sa en glädjestrålande ugandisk pappa som fått sitt barn välsignat.
Det förekommer ofta att förtvivlade mödrar lämnar sina barn till kyrkan eftersom de inte har råd att ta hand om dem.
Massor av unga kvinnor utsätts för sexuella övergrepp. Våld i nära relationer drabbar 60 procent av kvinnorna.
Och eftersom abort är förbjudit i lag, är det många som föder fram sitt barn, men lämnar bort det direkt.

Vuxit explosionsartat
KPC har sedan starten 1984 vuxit explosionsartat med en 30 procentig tillväxt varje år. Antalet medlemmar är cirka 14 000 och man fortsätter att expandera.
Församlingen bygger till stor del sin verksamhet på cellgrupps­systemet. Utanför kyrkan finns varje söndag en särskild ansvarsgrupp som jobbar med att slussa in folk i olika cellgrupper.
Samlingslokaler finns på fem olika platser runt om i Kampala.
Just nu har man börjat samla in pengar för att bygga en gigantisk arena som ska få plats med
6 500 platser. Den ska kunna fungera både som kyrka, konsertlokal och sportarena.
I dag måste man ha tre guds­tjänster varje söndag för att ge plats till alla som vill delta.

Svar på bön om hjälp
Församlingens vision är att vara en kyrka som hängivet tillber Herren och tjänar honom i vardagen.
– Vi är övertygade om att Jesu Kristi kyrka är svaret på människors desperata bön om hjälp. Politiska partier, företag, sociala klubbar eller utbildningssystem skapades inte för att möta människohjärtats behov. Kyrkan erbjuder ett budskap om frälsning och representerar Jesu händer som välsignar en sjuk värld, säger pastor Gary Skinner i en text på församlingens hemsida.
Det politiska inflytandet ökar förstås när församlingarna växer så som exempelvis KPC gjort.
Enligt en uppgift är en stor del av parlamentsledamöterna medlemmar i evangeliska församlingar. En obekräftad siffra säger att en tredjedel av parlamentsledamöterna är ”pingstvänner”.