Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Barnen är framtiden

På årets Rådslag kunde ombuden besöka montrar från de olika verksamhetsområdena och ta ställning till olika att-satser om den verksamhet som är planerad det närmaste året. Pingst församlings rader om ”Äatt utmana och utrusta församlingarna att prioritera barn-, familj- och ungdomsverksamhet samt dess ledare”, fick många gilla-knappar.
Och konstigt vore det väl annars, tänker jag. Det må vara en sliten klyscha, men visst ser framtiden mörk ut för våra församlingar om inte barnen och ungdomarna får plats, ryms, känner sig hemma och stannar. Och i sin tur tar med sina barn dit när de själva blir föräldrar.
I den här tidningen kan du läsa en hel del material, som på olika sätt anknyter till detta. I Ulrik Josefssons undervisningsartikel kan du bland annat läsa följande rader: ”Barnen är delaktiga i Jesu verk och deras röst räknas långt in i templet. De är förebilder för hur livet med Gud ska levas. Om barnen kring Jesus hade denna plats, vad får det för konsekvens för våra församlingar idag?”
I Julita har pingstförsamlingen bara 28 medlemmar och de vet att de måste få med sig fler om församlingen ska överleva. En artikel i Pingst.se i slutet av förra året fick Kerstin Eriksson att ta initiativ till ”bebbemorgon” för föräldralediga och deras barn och nu möts ett gäng regelbundet i församlingens lokaler och Kerstin hoppas att de nya kontakterna ska leda till starten av en Alpha-grupp så småningom.
Filadelfiaförsamlingen i Sollentuna har tre olika barnkörer som övar parallellt och bestämde sig i höstas för att göra en riktad inbjudan om detta till familjer i närområdet. Responsen blev översvallande och redan ett par månader in på höstterminen hade antalet barn i körerna fördubblats och församlingen fått kontakt med många nya familjer.
Småbarnsmusik och öppen förskola under namnet Sjung Gung har satt pingstförsamlingen och Höglidenkyrkan i Hudiksvall på kartan. Nu kommer mellan 60 och 70 barn med sina föräldrar en vanlig gång och dessutom har verksamheten sänkt trösklarna in till kyrkan och till församlingens förskola.
Att Lanoi finns på omslaget till den här tidningen känns helt följdriktigt. Hon verkar i Kenya och tillsammans
med sin man Johnson, som är apotekare och pastor, kämpar hon mot den inrotade sedvänjan att utsätta småflickor för könsstympning.