Barn far illa 2.0

Den 30 oktober inbjuder LP-verksamheten i samarbete med Bilda, Blå Bandet, IOGT-NTO, Hela Människan och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet till en konferens omkring barns situation i Sverige i dag.

Utgångspunkten tas i rapporter om barn som far illa på olika sätt. Konferensdeltagarna kommer att få kunskap om nuläget men också lära sig om vilka metoder som finns för att nå barnen och vad enskilda individer kan göra.
Konferensen pågår under hela dagen mellan 9 och 16 och hålls på Debaser, Ljunglövska Salen, på söder i Stockholm.
Plats på konferensen, som kostar 650 kronor, går att boka via www.helamanniskan.se/kurser