Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Barbro Karlman stöder familjer i församlingen

Att bygga relationer och vara ett slags skyddsnät med inslag av praktisk hjälp är drömmen Barbro Karlman har med Tillsammans-arbetet i Karlshamns Pingstförsamling. Det har börjat med en studiekurs för barnfamiljer och gemenskapskväll för tonårsföräldrar. Det fortsätter med föreläsningar i viktiga ämnen, utflykter och framförallt nya familjer mitt i församlingen om Barbro Karlman får bestämma.

Barbro Karlman i Karlshamn har en projektanställning i Karls hamns Pingstförsamling. Tjänsten är inriktad på arbete med familjer under sju månader.
Ä Min första tanke var att nå utåt men jag bad mycket över det och upplevde att det var församlingens familjer vi skulle börja med, berättar Barbro, men på sikt ska det breddas till familjer utanför församlingen, säger hon.
Hitta halvtidsjobb
Tillsammans-projektet fanns redan i församlingen med en arbetsgrupp och föreläsningsdagar när föreståndarparet Barbro och Stanley Karlman kom till Karlshamn 2008. Men de fick bli de första Tillsammansambassadörerna som utbildades.
Barbro har 50 procent förtidspension efter en ryggoperation och skulle försöka hitta ett halvtidsjobb i Karlshamn. Efter diverse mindre utbildningar genom arbetsförmedlingen och en kort jobbcoach-tjänst var hon snart tillbaka på ruta ett.
Ä Tanken hade ändå satts igång och jag fick kreativitet att försöka hitta en väg för mig själv, förklarar Barbro, som tidigare arbetat inom barnomsorg, men också fem år på NTF som skolinformatör.
Center för levande samtal
Ett samtalscenter för levande samtal var den tanke som drev henne vidare när hon sökte fonder och medel på olika sätt, vilket inte gav några pengar. Församlingsledningen hade vid det laget fått en vision om ett familjearbete som också stämde bra med hennes ambitioner.
Ä Så småningom kunde pengar från olika ställen bli denna tidsbestämda projektanställning, förklarar Barbro.
Ä I alla jobb och korta utbildningar har jag lärt mig mycket som jag har användning för nu, bland annat på själavårdskursen på Kaggeholms Folkhögskola och jobbcoachkursen där jag tränat på att lyssna in andra människor, säger Barbro.
Det första Barbro gjorde i sitt nya arbete var att söka upp familjer i församlingen med barn upp till tio år. Hon frågade hur de mådde, vad de längtade efter och vilken vision de hade med församlingen.
Ä Dessa samtal blev den föräld ra grupp vi nu har varannan vecka. Vi utgår från Alf B Svenssons bok ”Våga vara förälder” och uppslutningen har varit fantastisk, säger Barbro mycket upprymt.
Ämnena de behandlar är viktiga för familj och församling menar Barbro och räknar upp några av dem.
Ä Är barn en rikedom eller belastning? Hur ska man sätta gränser? Hur ska vi få tiden att räcka till?
Projektgrupp stöttar
Bakom henne finns också en projektgrupp som ska stötta henne. Den är sammansatt utifrån deltagarnas erfarenheter och jobb; från social verksamhet, skola, flyktingarbete samt mentor och förebedjare. Nästa steg blev en träff med tonårsföräldrar och de med utflugna barn.
Ä Idén till detta föddes en onsdag på tidiga sju-bönen, och resulterade sedan i att ett 30-tal personer träffades och hade knytkalas med luftiga diskussioner om viktiga frågor som till exempel: finns det en formel för hur man får sina barn att ta del av sin tro, hur kan vi balansera familjeliv med församlingsliv, berättar Barbro.
Leder till fler träffar
Dessa båda träffar med småbarns- och tonårsföräldrar ska utmynna i fler träffar, utflykter och föreläsningar i ämnen som berör.
Ä Vi är en församling med 215 medlemmar, vi bygger ny kyrka och vi har många verksamhetsgrenar. Det optimala är att varje medlem har en huvuduppgift. Men jag drömmer om att vara med och skapa en kreativ miljö där vi tillsammans bygger relationer på vardaglig nivå med vardaglig omsorg, till exempel genom att hjälpa någon att handla, förtydligar Barbro.
Ä På sikt drömmer jag också om fler ambassadörer för detta arbete och att visionen ska födas gemensamt så att det verkligen kan bli ”Tillsammans” på riktigt, i ordets rätta betydelse, säger Barbro Karlman.