Bankbetalning nu möjlig i web-butiken

Nu är det möjligt att också göra köp på Pingsts web-butik via internetbanken, vilket ökarvalfriheten för kunderna och är en fördel för församlingar och personer, som inte kan betala med kort.

För många församlingar och privatpersoner har web-butiken blivit ett självklart val när det gäller att beställa material som Pingst erbjuder. Alla nya material läggs ut direkt, men även äldre material finns tillgängliga under lång tid.
Adressen till sidan är www.shop.pingst.se