Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Avskiljning av Sten-Gunnar Hedin

Vid inledningsgudstjänsten av årets predikantvecka hålls officiell avskiljning av Sten-Gunnar Hedin, som valdes till föreståndare för Pingst ffs vid ett extra rådslag i september. På plats kommer förutom ett tusental förkunnare också representanter för en rad olika kyrkor och samfund att finnas. All personal på Pingsthuset i Huddinge är också inbjuden.
Årets predikantvecka hålls på temat ”Allt för att vinna de förlorade”.
– Vi tycker att det är ett perspektiv som kommit i skymundan, säger Stefan Claar, pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm.
Alla bibelstudier, seminarier och workshops under veckan anknyter på olika sätt till temat. I år ges också visst utrymme för samtal kring i förväg inlämnade frågor.