Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Avdrag för gåvor

Från och med i år kan privatpersoner få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer som blivit godkända av Skatteverket som gåvomottagare.

Inom Pingst är det PMU och LP-verksamheten, som ansöker om att bli godkända. Innan ett sådant beslut kan fattas av Skatteverket måste dock årsredovisningen för 2011 vara klar.
Ä Det känns väldigt positivt att den som är med och bidrar till ett arbete som utan den ideella insatsen, många gånger skulle ha belastat skattebetalarna, får en skattereduktion för detta. Sedan hoppas vi naturligtvis att människor ska se möjligheten att ge mer utan att det kostar mer, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU.
Organisationerna som godkänns måste måste föra register med personnummer på dem som gett gåvor och rapportera detta till Skatteverket en gång varje år.
Den första gången som det går att använda sig av skattereduktionen blir när självdeklarationen ska fyllas i våren 2013.