Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Att leva församling

Om kyrkporten skulle låsas i morgon och all verksamhet läggas ner, var skulle du då hitta församlingen? Den frågan formulerades i en predikan jag hörde någon gång på 70-talet och landade den gången som en riktig utmaning.
Jag kan nog påstå att jag inte mött utmaningen lika drabbande sedan dess. Men den rann upp imitt minne när jag tog del av ett par böcker inför den här boksidan. Båda är skrivna av församlings föreståndare i Pingst: Daniel Alm i Västerås respektive Dan Salomonsson i Uppsala.
Båda ger en genomgång av trons liv, innehåll och funktion i vardagen och kopplar detta till församling och kristen gemenskap.

JAG KAN TÄNKA MIG ATT de haft människor som står nära tron men ändå med distans i tankarna när de skrivit. Men jag menar att böckerna också har mycket att säga till alla oss med församlingsmedlemskap sedan tidigare.
Jag tror till och med att det är ett högst angeläget ärende. I en tid när sekulära röster höjs för att påverka den kristna församlingen att anpassa sig efter varje vinddrag i tiden, blir det viktigt att lära känna trons substans, församlingens innersta väsen och sambandet mellan dem.

”DEN HEMLÖSA TRON” ÄR ETT begrepp som beskriver människors bristande tro på kyrka och församling. Den uttalade misstron har bidragit till dåligt självförtroende hos församlingen och ibland lett till en närmast desperat jakt på nya förändrade former.
Det är rätt tänkt och sådan omprövning alltid nödvändig.
Risken är dock stor att man helt koncentrerar sig på ansiktet utåt och tappar bort det avgörande för församlingens självkänsla, nämligen att tillsammans i församlingen fundera över, och ifrågasätta egna attityder till medlemskap och tillhörighet.

DE HÄR NÄMNDA BÖCKERNA har något viktigt att säga och kan fungera som goda redskap i arbetet. I tider av ifrågasättande är det viktigt att bearbeta både det vi säger oss tro på och hur det hör ihop med Guds egen idé om församlingen Ä varandra till tjänst för att vinna andra. Kanske är det tid nu att börja lägga lite mindre energi på hur och vad församlingen gör och istället utforska vad den egentligen är. Tid att börja leva församling, helt enkelt, så att också den hemlösa tron hittar fram.