Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Åsa Danielsson blir ny LP-chef

– Jag är tacksam för förtroendet och det är med stor ödmjukhet och fantastisk glädje som jag går in i det här arbetet. Det säger Åsa Danielsson, som i februari utsågs till ny verksamhetsansvarig för LP-verksamheten.

Vid förra årets Rådslag valdes Åsa Danielsson in i LP-verksamhetens styrelse. Hennes bakgrund som socionom, med projektledning och chefstjänster inom kommun och landsting och verksamhet inom coachning och organisationsutveckling kom väl till pass och redan i höstas var hon igång med konsultarbete inom LP-verksamheten, som bland annat handlade om ännu vassare kvalitetsarbete.
Ä Efter att ha startat eget företag saknade jag de sociala frågorna och hade då också möjlighet att gå in i ett styrelsearbete, säger hon, men att bli chef för den här verksamheten fanns inte i min föreställningsvärld.
Ä Jag kände mig mest glad för att kunna hjälpa till och bidra med något.
Frågan om att ta över som chef efter Lars Johansson fick hon strax före jul och sen vande hon sig vid tanken i små steg.
Ä Jag har känt mig ledd i detta och det har känts väldigt föreberett, säger hon.
Hon kommer att börja sitt nya jobb den 1 augusti, men innan dess finnas med bland annat på Nyhems- och LP-konferenserna. Under hösten kommer Lars Johansson att finnas kvar på LP-verksamheten för att göra övergången så smidig som möjligt.
Åsas man har redan jobb i Stockholm, men nu gäller det att hitta en lämplig bostad i Stockholmsholmsområdet och en bra skola för yngste sonen, som är 14 år och den ende av de tre barnen, som följer med i flytten från Falun.
Den stora utmaningen inför framtiden beskriver hon så här:
Ä Att jobba på kristen basis i nya arenor.
Hon känner trygghet inför detta eftersom hon kan arenorna och har professionell erfarenhet av detta. Som socionom har hon också varit med och placerat människor i LP-behandlingarna.
Ä De som vi såg som hopplösa skickade vi dit, säger hon.

När LP-verksamhetens ordförande Sören Eskilsson höll tal till Åsa Danielsson efter att styrelsen fattat sitt enhälliga beslut om att utse henne till chef var det hennes kompetens, erfarenhet och engagemang han lyfte fram.
Ä Vi har känt ditt hjärta och ditt engagemang, din kärlek till församlingen och till Herren och sett din professionalism och det har varit väldigt roligt att ha dig i styrelsen det här året
Han påpekade också att hon inte varit ensam påtänkt för jobbet och att hanteringen runt anställningen varit professionell med flera kandidater inblandade och med djupintervjuer.
Åsa Danielsson drömmer om att få vara med och förnya arbetet på olika sätt och att se till att kvalitén hela tiden står i fokus.
Ä Det finns resurser och något att bygga på i LP, säger hon. Arbetet handlar om att fortsätta stärka LP:s trovärdighet i samhället som ett bra alternativ för att erbjuda behandling och stöd för människor med missbruksproblematik och om att stärka de lokala aktörerna och att till exempel jobba vidare med ungdomsatsningen.
Hon hoppas också att många fler människor ska vilja vara med och bidra med olika frivilliga insatser för LP-arbetet.