Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Årets rådslag hålls i Uppsala

Rådslaget för Pingst – fria församlingar i samverkan hålls den 4 -5 maj i Pingstkyrkan i Uppsala. På programmet står förstås formalia med verksamhetsberättelser och förhandlingar, men också bibelstudier av Niklas Piensoho och Sten-Gunnar Hedin samt en festkväll.
Nytt för i år är att seminarier arrangerade av PSK, Pingst Nationellt, Pingst Internationellt, LP-verksamheten och Dagen-gruppen media kommer att hållas. Där tas respektive verksamhetsområde upp, men frågorna som behandlas är desamma för alla: Vad vill vi? Var strå vi? Vad göra för att nå vårt mål?
PTS kommer under Rådslaget att erbjuda på guidade visningar i sina nya lokaler i Uppsala. Inbjudare till rådslaget är Pingst i samarbete med pingstförsamlingen i Uppsala och studieförbundet Bilda. Omkring 400 deltagare räknar man med.
I anslutning till Rådslaget håller också Pingst ung sitt representantskapsmöte. För mer information och frågor angående Rådslaget kontakta Eva Ädelroth, 08 – 619 25 57.