Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Årets Rådslag hålls i Filadelfia, Stockholm

Den 8–9 maj är det dags för årets Rådslag. I år hålls det i Filadelfiakyrkan i Stockholm. På programmet står till exempel att välja ny ordförande till Pingststyrelsen.

Kallelsen till Rådslaget går i dagarna ut till landets pingstförsamlingar. Hur många ombud en församling har rätt att skicka beror på församlingens storlek, men alla har rätt att skicka hur många observatörer de vill.
I år ser upplägget av Rådslaget ut så här; Registrering på fredagsförmiddagen, och sedan start av själva rådslaget klockan 13.00. Sedan följer förhandlingar hela eftermiddagen innan alla anmälda deltagare äter en middag tillsammans.
På kvällen hålls en offentlig samling i Filadelfiakyrkan, där det bland annat blir framtidsspaning med inbjudna gäster
under ledning av Pelle Hörnmark, som också kommer att predika.
På lördagsmorgonen fortsätter så Rådslaget med presentationer av och beslut om verksamhetsplanerna. I år kommer presentationen att ske i seminarieform och alla deltagare får möjlighet att delta i två av åtta presentationer.
Pingst Församlings seminarium har rubriken Tillsammans tar vi ton för tron!. IBRA:s seminarium kommer att handla om en missionsrörelse som skapar lärjungar och PMU lyfter hur man tillsammans med svensk pingströrelse tar sats mot 50 nya år.
Pingst Socialt pekar på utmaningar i församlingen och utanför kyrkporten och Pingst Tillväxt tar upp att Sverige behöver många sunda församlingar. Ett hållbart ledarskap? är titeln på Pingst ungs seminarium och Pingst utbildning kommer att handla om utbildning på kristen grund och i kristen anda. Pingst Pastor tar upp nätverket och pingströrelsens.
Vid tre, halvfyra-tiden på lördagseftermiddagen ska Rådslaget vara avslutat.
Anmälan till Rådslaget öppnar i slutet av mars och sker via nätet på www.pingst.se Senast 20 april måste anmälan göras.
Priset för att delta blir i år 395 kronor. Ungdomar betalar 250 kronor.