Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Årets Rådslag blickar framåt

”Pingst i rörelse – mission, media, multiplikation – på väg emot framtidsbildens förverkligande” är temat för årets Rådslag, som hålls i Citykyrkan i centrala Stockholm den 25 och 26 maj.

Förutom val och redovisningar av verksamheter och verksamhetsplaner framåt så kommer dagarna fokusera på hur Pingst kan arbeta för att den framtidsbild, som antogs vid förra årets Rådslag kan förverkligas. Det handlar bland annat om tillväxtfrågor, om media och kommunikation, och hur församlingar på olika sätt kan vara med och bidra till det gemensamma arbetet.
Församlingar, som vill lämna in motioner måste göra det senast åtta veckor före Rådslaget, det vill säga senast den 30 mars. Påminnelse om detta har gjorts i församlingsutskick och på hemsidan pingst.se. Motioner, som kommer in i tid, bereds av Pingststyrelsen och avhandlas sedan under Rådslaget.
Den formella kallelsen till alla församlingar går stadgeenligt ut minst sex veckor innan Rådslaget och den 10 april öppnar anmälan till Rådslaget. Precis som tidigare år så anmäler man sig via webben, www.pingst.se.
Inloggningsuppgifterna kommer med utskicket till församlingarna. I kallelseutskicket kommer också valberedningens förslag. I maj går ytterligare ett utskick inför Rådslaget till alla församlingar, som bland annat innehåller dagordningar och eventuella motioner.
Under dagarna kommer även Pingst Förvaltning AB hålla sin årsstämma och det blir också årsstämmor för LP-verksamheten och Pingstskolorna. Rådslaget inleds efter lunch på fredagen och avslutas senast klockan tre på lördagen. Därefter samlas de nyvalda styrgrupperna.

Rådslag hålls varje år

  • Medlemsförsamlingarna har rätt till ombud utifrån sitt medlemsantal. Antalet observatörer är dock obegränsat.
  • I år kostar det 450 kronor att delta. Personer under 25 år, samt Pingst ungs delegater betalar, 225 kronor.
  • Fredagsfika, middag på kvällen, förmiddagsfika på lördagen samt en lättare lunch ingår i avgiften
  • Anmälan om deltagande görs på www.pingst.se Anmälan öppnar 10 april.
  • Styrgrupperna möts på lördagseftermiddagen, 15–17, när Rådslaget avslutats.