Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ardenfors, Ekman och Weichbrodt i samma talarstol

Det blir unikt på flera sätt när årets Nyhemsvecka ska avslutas under midsommarsöndagen. För första gången gör tre förkunnare sällskap i en ”triologpredikan” och för första gången medverkar Ulf Ekman från Livets Ord på Nyhemsveckan.

– Vi är väldigt glada att få inbjuda till en stark och spännande avslutningssöndag på Nyhem i år. De två ämnena och de tre förkunnarna tror vi skall skapa stort intresse och en stark andlig konferensavslutning, säger Bankerydspastorn Kjell Olsson, ordförande i arrangerande föreningen Nyhemsveckan.

Aktuella ämnen
Båda ämnena har direkt koppling till hela Nyhemsveckans tema Ny pingst: Söndag förmiddag har temat: NY PINGST – i en helad pingst-karismatisk kristenhet – för Sveriges skull. Och söndag eftermiddag: NY PINGST för allt Guds folk och Israel – inför Jesus tillkommelse.
Förkunnare i båda dessa ämnen är Jack-Tommy Ardenfors, pingströrelsen, Ulf Ekman, trosrörelsen, och Hans Weich­brot, Oasrörelsen. Kallelsen gäller att ”triologpredika”.
– Vi tror att de tre förkunnarna med olika och kompletterande infallsvinklar ska sätta kraftigt fokus på vad den helige Andes roll och uppgift är, förklarar Kjell Olsson.
– Att samla dessa tre olika förkunnare med så bred bakgrund i pingst-karismatiken i Sverige kommer att ge den samlade förkunnelsen denna söndag en unik tyngd. Jag är glad att Nyhemsveckans avslutningsdag blir plattform för en så spännande förkunnelse.