Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ardenfors byter spår igen

Blir ny verksamhetschef för Pingst Församling och Tillväxt

Han har varit pastor i större delen av sitt yrkesverksamma liv, men hade precis sadlat om till politiker på heltid när han fick frågan om att bli verksamhetsledare för Pingst Församling och Tillväxt. Nu ska Andreas Ardenfors sadla om igen, för andra gången på kort tid. – Det är härligt att få bli nybörjare igen, säger han.

Andreas Ardenfors hejar glatt på dem som passerar fikabordet i kaféet på Nyhemsveckan där vi slagit oss ner. Han har varit på Nyhem i stort sett varje år i hela sitt liv.
– Jag kan inte minnas att jag INTE har varit här någon sommar, säger han.
De senaste två åren har han varit kommunalråd och vice borgmästare i Linköping, efter omkring 25 år som pastor. Han
började som ungdomspastor i Karlskoga, och flyttade sedan till Eskilstuna och därefter Linköping, där han och familjen nu har bott i tjugo år.
Att gå från pastorsrollen till rollen som politiker tyckte han var ett spännande byte.
– Man möter människor från ett annat håll, säger han. Bara att öppna ett samtal blir annorlunda när man inte längre presenterar sig som pastor. Det blir ett annat ingångsvärde i alla frågor, och det har varit värdefullt att få uppleva det.
Politiken engagerade han sig i först för sex år sedan.
– Jag var föräldraledig och tyckte att jag kunde ställa upp. Jag bad att få en plats långt ner på listan för att inte komma in, säger Andreas.
Men Andreas kryssades upp och fick en plats i alla fall. Till en början behöll han tjänsten som föreståndare i Mjölby på
30 procent. Det var först i våras som han bestämde sig för att helt kliva av från församlingen och satsa på kommunalrådsjobbet.
Men det hann alltså inte bli någon längre period innan Daniel Alm ringde och tillfrågade honom om tjänsten som
verksamhetsansvarig på Pingst. Tjänsten innebär att han tar över båda verksamhetsområdena Församling och Tillväxt,
alltså dels den uppgift som Ingrid Svanell tidigare hade och den roll som Daniel Alm har haft.
Det innebär i sig att innehållet i tjänsten förändras jämfört med hur det har sett ut tidigare, men det är också en naturlig fortsättning på att integrera Tillväxt i församlingsarbetet mer generellt.
– Jag gillar Pingsts slogan, ”Vi hjälper församlingar att lyckas”. Det är så jag ser på den roll jag kommer att ha, säger Andreas. Det är viktigt att inte Pingstorganisationen lever ett eget liv utan fungerar som en generator.
Han har ett särskilt hjärta för de mindre församlingarna, och menar att det behövs nätverk och mötesplatser för att de ska kunna ge varandra stöd.
– Jag tror på en sund tillväxt även i små församlingar. Den som har tio medlemmar, hur ska den växa till tjugo? Hur växer man från tjugo till fyrtio?
Kanske är det en utmaning för en liten församling att våga tänka stort och arbeta för tillväxt, men det är en viktig utmaning enligt Andreas. På liknande sätt kan stora församlingar behöva utmanas i att arbeta mer med
gräsrötterna. En riktig omvärldsanalys är avgörande, menar Andreas, för att förstå samhället.
– Vi ska inte göra våra problem större än vad de är. Våra församlingar är också del i en samhällsutveckling som påverkar oss.
För de kommande tio åren ser han att inte minst integrationsfrågan är en stor utmaning både för hela samhället och för församlingarna.
– Jag hoppas att det verkligen drabbar församlingarnas hjärtan, så att våra församlingar blir platser för alla generationer och för alla olika folkslag.
Det politiska engagemanget kommer han inte att hålla kvar när han från och med den 15 oktober går in i den nya tjänsten. Det blir en tillräckligt stor utmaning ändå att hitta rätt balans mellan arbetet och familjen. Familjen, det är frun Stina och barnen Axel, 11 år, och Olivia, 7 år. På grund av Andreas nya tjänst kommer de nu att bryta upp ifrån Linköping och flytta till Stockholmstrakten.
– Jag har känt att det var dags för en förändring, och jag ser emot att börja med någonting nytt.