Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Arbetsmiljöverket granskar församlingar

Arbetsmiljöverket gör under våren inspektioner i en rad frikyrkoförsamlingar i Uppsala, Stockholms och Gotlands län. Första pingstförsamlingen att få besök var Filadelfia i Stockholm. Den 24 mars är det dags för Pingstkyrkan i Uppsala och dessutom ska pingstförsamlingen Harvest center i Märsta få besök.

Arbetsmiljöverket har tidigare granskat flera hundra av Svenska kyrkans församlingar. Och nu under våren vill man alltså titta också på andra samfundsförsamlingar. Ett trettiotal besök är inplanerade.
Det är inte bara kristna frikyrkosamfund som kommer att få besök utan också exempelvis Judiska församlingen och Islamiska förbundet. Granskningar kommer bara att ske i församlingar som har minst fem anställda.
Arbetsmiljöverkets inspektionsbesök syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver göras. Granskningen kommer att hålla på från och med nu och fram till i juni och resultera i en rapport, som blir offentlig.
Niklas Piensoho, som är föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm välkomnar granskningen, säger han till tidningen Dagen.
Ä Jag tycker det är jättebra, vi behöver bli bättre på att ta vårt arbetsgivaransvar i kyrkorna. Drömmen är ju att vi ska bli omnämnda som en av de bästa arbetsplatserna, men det tror jag tyvärr inte. Vi har att jobba med på det här området och jag är bara glad för all hjälp vi kan få så att vi kan korrigera oss.
Arbetsmiljöverket kan göra både föranmälda och icke anmälda inspektioner. Den här gången är dock alla rbetsplatserna informerade om att och när inspektionen ska göras.