Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Arabisk on-line-kyrka på gång

”Församlingsplantering via media” är ett beprövat och framgångsrikt Ibrakoncept. Nu är det dags för nästa steg; en interaktiv on line-kyrka för arabisktalande som inte har någon fysisk kyrka i sin närhet, eller som inte vågar gå till en kyrka. Visionerna är stora och rymmer små intima husförsamlingsgrupper, själavårdscenter, resursbibliotek och till och med läkarmottagning!

Ä Anledningen till att vi började planera för en kyrka på nätet var den förste mannen som vi mötte på nätet och som tog emot Jesus. Mannen var från Saudiarabien och kände inte till någon annan kristen i sitt land, berättar egyptiern Ramses Gendy.
Ramses är en smittande glad människa som i sin person lyckas kombinera en galen humor med djupaste allvar. Han har i många år jobbat med uppföljningsarbete, det vill säga kontakter med människor som på olika sätt blivit berörda av kristet mediearbete. Just nu är han fullt engagerad i ett stort nätkyrkeprojekt. Det är tydligt att det är människor som är fokus för Ramses.
Han berättar om ett annat möte som gjorde att han började fundera på vad de som kristna kunde göra för att erbjuda människor från hela arabvärlden tillgång till en sund, biblisk kyrka.
Det var ett möte med en person från ett annat arabland som hade hamnat i ett kyrkligt sammanhang med en massa märkliga irrläror.
Ä Så småningom insåg vi att vi kunde skapa en kyrka och mötas på nätet. Människor som just har blivit kristna och som inte kan eller vågar träffa andra kristna kan sitta hemma vid sin lap-top och kommunicera med oss utan att få problem med sin familj. I många arabländer är enskilda kristna enormt isolerade.
”Församlingsplantering via media” har blivit lite av Ibras signum i Mellanöstern/Nordafrika. 1997 började radioprogrammet ”Församlingen i mitt hem” att produceras, en dramatisering av hur en husförsamling kan fungera i vardagen. Ramses bror Reefat Gendy och hans team blev pionjärerna som först producerade radioprogram och så småningom också tv-program med samma grundtanke.
Responsen på programmen har varit enorm; enskilda troende, som inte har någon kyrka i sin närhet, eller som inte vågar gå till en kyrka, har genom programmen fått uppmuntran och bibelundervisning. Och tusentals nya husförsamlingar har bildats över hela den arabisktalande världen.
Ä Vi har under årens lopp nått många individer med evangeliet Ä nu är det dags för ett forum där troende kan mötas och ha gemenskap med andra troende, säger Bengt-Åke Bengtson, Ibras regionledare i Mellanöstern/Nordafrika.

Bengt-Åke är svensken som de senaste 14 åren levt med arabvärlden dygnet runt, ständigt drömmande om att se Guds rike blomstra i detta ökenrika område.
Ä Jag drömmer om en ”cyber church” där 100 000-tals Jesus-troende människor från hela arabvärlden kan träffas i små husgrupper över internet. Ingen troende i arabvärlden ska sakna gemenskap med någon annan troende! Jag tror att detta kan vara ett viktigt redskap för ett genombrott för evangeliet och för församlingsplanteringen i Mellanöstern, säger Bengt-Åke trosvisst.
Ä Vi vill att nätkyrkan ska vara ett ställe med resurser som besökaren inte kan få i en liten fysisk husförsamling, menar Ramses.Husförsamlingen kanske bara består av en familj eller två-tre personer som vill leva som en församling. I en sådan grupp kan det finnas många frågor och behov som de inte klarar av själva.
Sedan ungefär fem år finns en hemsida (http://anawabeiti.org) som fångar upp lyssnar- och tittarkontakter, och det är den hemsidan som nu genomgår en totalförvandling från en ”vanlig hemsida” till en mycket teknisk komplicerad husförsamling på webben. Så här beskriver Ramses det:
Ä Vi vill att det ska fungera som ett litet samhälle där besökaren kan komma till en kyrka, eller till ett center för att få rådgivning i olika frågor eller till ett sjukhus. När man kommer in på sidan kommer man till en ”reception” där man får hjälp att ta sig dit man vill komma.
Sedan blir det nästan för svårt att hänga med i Ramses engagerade beskrivning av vad han ser för sin inre syn. Han är oerhört entusiastisk, och jag förstår att dessa planer bottnar i ett ändlöst behov i området. I arabvärlden är de kristna är en försvinnande liten minoritet, och i flera av länderna förnekas existensen av inhemska kristna.
Ramses förklarar att det i nätkyrkan ska finnas olika nivåer en besökare kan komma till. En ny besökare ska kunna få all möjlig information om den kristna tron och kunna ta del av audio-visuellt material. I en husförsamlingsgrupp måste personerna känna sig trygga med varandra, vilket innebär att personerna där först måste bli medlemmar. Sedan är tanken att gruppen själv bestämmer när man vill träffas och hur man lever ett församlingsliv Ä på nätet.
Som medlem i nätkyrkan får du tillgång till andlig, själslig och kroppslig rådgivning och kan delta i undervisning av olika slag. Några gånger om året hoppas man kunna arrangera stora konferenser där alla kyrkmedlemmar kan träffas.

Detta projekt kräver förstås ett stort team med erfarna och mogna människor som ska kunna serva denna on line-kyrka. Till en början är ett tiotal personer anställda, men det kommer att behövas fler ganska snart, tror Bengt-Åke. Han berättar att en målsättning är att få fram minst 120 frivilliga ”Internet- missionärer” som engagerar sig i arbetet.
Än så länge är detta ett projekt planerat mellan Ibra och lokala partner i arabvärlden, men flera svenska församlingar har visat intresse för att stödja arbetet. Förhoppningen är att den nya arabiska nätkyrkan lanseras i januari 2009.

Fotnot: Ibra började att producera radioprogram 1955. Idag stöder Ibra medieprojekt runt om i världen på omkring 90 språk.

PIONJÄR. Ramses Gendy är engagerad i det stora nätkyrkeprojektet, som ska lanseras 2009. FOTO: SVANTE HEKTOR