Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Är frågan fri?

Att ställa frågor, debattera och ifrågasätta är självklart i de flesta sammanhang. Men långt ifrån alltid i våra kyrkor och församlingar. Kanske har vi varit så uppfyllda av att vara en skara som hittat livets stora svar att vi inte haft tålamod att vänta in dem som behöver ställa många frågor?
I den här tidningen publicerar vi ett brev från en 30-åring, som inte fått göra det. Brevskrivaren har i stället känt sig pressad att tro, uppträda och leva på ett visst sätt för att passa in och accepteras som andlig nog.

Brevet väcker frågor om sund och osund andlighet och vi har låtit pastorerna Nicklas Mörling och Sören Perder ge sina definitioner av detta. Läs gärna artiklarna på sidorna 14 och 15 och kom gärna med egna inlägg i ämnet.
Kanske är det på Internet som frågorna i framtiden kommer att kunna ställas, ifrågasättanden göras och diskussioner föras, tänker jag när jag läser om Dagenhusets webbsatsning Min tro. Kanske är evangelisation på 2000-talet att ge ordentligt utrymme för människors frågor?