Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Är budskapet om Jesu återkomst omodernt?

ÅR GER UTSIKT, ju fler år desto längre utsikt, i varje fall bakåtsikt. Men hur är det med det vi minns från förr… minns vi rätt eller gör åren bilden suddig? Om det talade vi, några 80-åringar med nära livslångt medlemskap i Pingst. Vi kom alla från små orter ute i landet, några från norr andra från söder, men nu med många år i Stockholm. Det var små församlingar, men med tät och varm gemenskap – möte (inte gudstjänst) varje söndag förmiddag, möte varje söndag kväll och onsdagsmöte, söndagsskola, kristendomsundervisning förunga, strängmusik… Men aldrig kyrkkaffe med det småprat vi gillar i dag.

SÅ KOM SAMTALET IN på predikan… Som vi mindes det predikade pastorerna längre förr. För en tioåring på 40-talet lite för långt. Men ibland var det fest, en resande predikant kom på besök. En stor händelse på en liten ort. Själv minns jag klarast när pastorer, som med stort intresse studerat vad Bibeln säger om Jesu andra tillkommelse, kom till min hemförsamling, Smyrna i Dals Ed. Då var lokalen full. Snart skulle vi, som
var redo, få vara med Jesus i Guds himmel.
Minns att jag blev lite skrämd, var jag redo, men också lite besviken… varför skulle Jesus komma tillbaka nu, jag hade ju knappt börjat leva.
Här stannade samtalet upp… Vi tänkte efter – visst var det väldigt längesedan vi hört en predikan om att Jesus ska komma tillbaka. Varför? Är budskapet omodernt i dag…
Men ”predikanterna” finns fortfarande. Andra aktörer och annat budskap. Ingen ny jord, ingen ny himmel och Jesus är bortglömd. Vår underbara värld är på väg att förgöras och det är vi som förgör.
I tidningar, radio, TV, i samtal människor emellan pratas om miljöförstörelsen. Jorden klarar inte vår moderna livsföring och uppe i himlarymderna samlas rymdfarkosternas skräp. Det hoppfulla budskapet, om ett möte med Jesus, är ersatt av ett framtida möte med en förstörd jord. Dagens ”profet” kallas Al Gore.

ÄR DETTA NYA BUDSKAP kompatibelt med det gamla om Jesu återkomst? Jag läser Hebreerbrevet, kapitel ett, och förundras! Jorden och himlen är Guds ”händers verk”, men ”de ska nötas ut som en mantel, du (Gud själv) ska rulla ihop dem som en klädnad, ja, som en mantel ska de bytas ut”.
Håller vi på att ”nöta ut” Guds skapelse, kanske vi, utan att vi tänker på det, med vår livsföring skyndar på Jesu återkomst? Är det kanske så att den i vår ungdom alltid närvarande frågan är ytterst aktuell i dag…
Det är mycket vi kan fundera på och samtala om, vi som har bakåtsikt. Undervisningen från barndomen kan vi och med åren kommer ny kunskap och nya tankar som läggs till.
Dagens unga och nya pingstpastorer har uppgiften att förmedla ett nygammalt budskap. Lyssnar gärna!

Fotnot: Birgit Eriksson var under många år redaktionssekreterare på Evangelii Härod och senare på tidningen Petrus