Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Använda Gud eller använd av Gud

Funderade lite runt den kristna bokutgivningen och hur uppbyggelselitteratur av 2012 års modell ser ut. Då menar jag den del av kristen litteratur som riktar sig till redan troende och beskriver trons roll i en människas liv. Alltså inte evangelisationslitteratur eller rena undervisnings- eller bibelstudieböcker. Jag tycker mig urskilja två tydliga spår. De kan uppfattas som varandras motsats men båda kan nog hänföras till begreppet självhjälp.
För de första ser jag ett ganska stort utbud av vad jag vill beteckna som terapeutiska böcker. Dessa riktar sig till människor i olika former av livskriser och bokens syfte är att ge själavård, tröst och hjälp till bearbetning.
Det andra spåret rör sig tydligt inom den nu rådande trenden livscoachning. Här handlar det om att våga drömma, sätta upp mål, spränga gränser, hitta sin fulla potential och nå framgång. Eftersom det är kristen litteratur så är ”tricket” ofta att be enligt ett visst mönster, eller förhålla sig till bibeltexten på ett visst sätt.
Jag tror, uppriktigt, att det finns läsare som hittar en väg i den här självhjälpslitteraturen. Det kan vara en gott stöd att få en bok som hjälper till att reda ut de egna ”tankesnurrorna” när livet krisar. Det kan säkert också vara inspirerande att läsa om hur de egna begränsningarna kan övervinnas och att drömmar kan bli verklighet.
Min avsikt är alltså inte att ifrågasätta att böcker av det här slaget ges ut. Men jag kan inte låta bli att slås av hur fokus här är totalt inställt på mitt eget välbefinnande. En flirt med vår tids individualism och säljande trender, vill jag påstå.
Ett kristet liv är mycket mer än att ”må bra”. Ett kristet liv innebär förvisso goda dagar, segrar och sprängda gränser, men inte sällan handlar det om att ge upp egna drömmar och idéer för efterföljelse i lydnad. Ett kristet liv befriar inte från kris och sorg, men fostrar till tillit och överlåtelse.
Det önskar jag skulle speglas mer i dagens kristna litteratur. Varför inte genom intressanta biografier och skildringar av lärjungaskap i verkligheten, i historien och i nutid. Rätt hanterat kan det ge spännande läsning med hög ”bladvändar”-
faktor. Lite mindre av vad jag kan använda Gud till och lite mer av vad Gud kan använda mig till, helt enkelt. Och jag tror faktiskt av det är något vi skulle må riktigt bra av.