Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Använd det du har

Den här sommaren har jag plöjt ett antal biografier om olika framgångsrika svenska personer inom några skiftande områden; politik, möbler, fastigheter och hotell. Det finns många gemensamma drag i deras resor och jag har imponerats av deras driv att lyckas och för att aldrig ge upp. Deras vägar har verkligen kantats av misslyckanden och gott om motståndare i form av direkta konkurrenter eller avundsjuka människor.

NÄR MAN LÄSER DESSA BÖCKER får man en ordentlig dos av prestationsångest. Vad gör jag av mitt liv? Går allt ut på att bli nummer ett? Jag finner svar i Paulus ord som handlar om att löpa mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Jag känner en vila och frid i att jag står på en annan grund med ett annat mål. Med detta menas inte att jag vill eller bör stå stilla!
Jag har allt för ofta många ursäkter till att inte agera – saker som är emot mig, saker jag inte kan eller fel omständigheter. Men det är slående att alla personerna jag läst om började från noll. Det handlade inget om tur eller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. I stället låg fokus på det de hade, det de var och det som de var bra på. Det är så lätt att vi i kyrkan lägger fokus på vad vi inte har i form av gåvor, kontakter eller resurser.

VI LEVER I EN TID då jag hör mig själv och andra klaga över brist på ledare, trötta medarbetare och knaper ekonomi i våra församlingar. Det är inte konstigt att vi inte har tillväxt, vi har ju allt emot oss! Mose klagade över att han inte hade verktyg att leda folket med. Då pekade Gud på staven i hans hand.
Paulus pekade på gåvorna som Timotheos hade fått och Jesus sände ut lärjungarna med orden ”ge som gåva det som du fått som gåva”.
Jag tror att Gud vill att vi åter börjar fokusera på vilka vi är och vilka gåvor vi har. Då kan du, jag och kyrkan börja växa igen!