Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Andreas ska sätta fokus på tillväxt

Nu ska landets pingstförsamlingar få hjälp att sätta fokus på tillväxt. Andreas Frankner, en av pastorerna i United Øresundskyrkan, Malmö, går den 1september in i en ny tjänst inom Pingst – fria församlingar i samverkan, som projektledare för församlingsplantering och tillväxt.

Vem är du, Andreas Frankner?
Ä Jag är 36 år, gift med Anneli och pappa till Victoria, Emelie, Veronica och David, och växte upp i en pingstpastorsfamilj. Sedan tio år bor jag i Malmö och är en av pastorerna i United Øresundskyrkan. Före dess
arbetade jag med församlingsplantering i Ryssland i sex år.
- Min stora passion är att bygga församling, hjälpa människor att blomstra och vända utmaningar till genombrott. Jag älskar att resa, möta nya människor och upptäcka nya miljöer. Familjen är viktig och jag kopplar av tillsammans med goda vänner.
Varför behövs den tjänst du går in i?
Ä Vi vill sätta fokus på tillväxtfrågor, få se fler döpta, fler gudstjänstbesökare och fler nya församlingar.
Vi vill uppmuntra och hjälpa församlingar att lyckas ännu mer med uppdraget.
Vad kommer du att göra?
Ä Jag kommer att samordna ”Träning för Tillväxt”Ä regionala utbildningsdagar som arrangeras
mellan januari och mars 2010 i hela landet, samt arbeta med församlingsplanteringsfrågor och ta fram material med praktiska verktyg och redskap för församlingar. Det kan handla om hur man tar hand om nya besökare, gör gudstjänsterna mer anpassade för kyrkovana och får smågrupperna att fungera bättre. Jag kommer att resa mycket och besöka församlingar, församlingsplanterare, förkunnardagar och konferenser, nätverka, lyssna in behov och inspirera för tillväxt.
Ä Som familj bor vi kvar i Malmö, där jag också fortsätter som pastor i United Øresundskyrkan och som lärare på United Academy.
Varför är församlingen så viktig?
Ä Kristen tro är ingen privatsak utan ett ”lagspel”. Församlingen är till för att växa i, att både ge och få i. Den är Guds plan och redskap på jorden. Många människor är i dag positiva till tron på Jesus, men har fördomar mot kyrkan. Den har blivit mer känd för sina åsikter än för sina insatser, mer för vad den är emot än vad den är för. Vi har ett ansvar för att på nytt göra församlingen attraktiv för vanliga människor och fortsätta kommunicera budskapet om Jesus, om kärlek, nåd, förlåtelse och hopp.
Vad är din styrka i tjänsten som projektledare?
Ä Mitt arbete med församlingsplantering i Ryssland och Malmö där vi har fått se många komma till tro, bli döpta och fått se församlingen växa med nya medlemmar, har gett mig en erfarenhet som jag tror kan bli till hjälp och uppmuntran. Jag brinner för den lokala församlingen och älskar att möta människor, lyssna, inspirera och uppmuntra.
Hur kan vi få se fler människor komma till tro på Jesus?
Ä När kristna är stolta över sin kyrka och lever ett attraktivt liv i vardagen med naturliga relationer till människor i omgivningen, skapar det nyfikenhet. Inspirerande gudstjänster på söndagen och fungerande smågrupper som möts i vardagen i hemmen,dit man kan bjuda med sina vänner, kan bli nästa steg som många gånger leder dem fram till en personlig tro på Jesus. Vi behöver ha en låg tröskel i kyrkan så att människor känner sig välkomna som de är, och kommunicera vårt budskap på ett sätt som känns relevant och når fram i dag.
Hur känns det att börja det nya jobbet?
Ä Jag ser det som en stor förmån och känner förväntan och inspiration för uppgiften.