Ändrad bolagsordning för Pingst förvaltning AB

Under årsstämman för Pingst förvaltning AB, som hölls i samband med Rådslaget, fattades beslut om att ändra bolagsordningen, så att syftet med verksamheten inte är att ge vinst till aktieägarna utan att ge bidrag och gåvor till Pingst.

Pingst förvaltning gjorde under förra året en vinst på drygt 15 miljoner, som nu kan ges som gåva till Pingst. Vilka projekt som pengarna kommer att användas till bestäms av Pingststyrelsen. Under 2014 gavs 9,3 miljoner
i projektanslag till pingst – fria församlingar i samverkan.
Förutsättningen för att kunna ändra bolagsordningen var att minst 90 procent av aktieägarna var företrädda på stämman och att samtliga närvarande röstade på förslaget. Dessa villkor uppfylldes alltså och nu står det i paragraf tre i den nya bolagsordningen för Pingst Förvaltning AB att ”Bolaget ska vidare ge gåvor och bidrag till den ideella organisationen Pingst – fria församlingar i samverkan, organisationsnummer 802004-0575, eller Trossamfundet Pingst, organisationsnummer 252002-6564, på så sätt som anges i § 4”.
I paragraf 4 som handlar om bolagets syfte sägs nu att ”Bolagets verksamhet ska ha annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. Aktierna medger således ingen rätt till utdelning. Bolagets verksamhet ska, när det gäller Pingst – fria församlingar i samverkan och Trossamfundet Pingst, uppfyllas genom gåvor och bidrag från bolaget”.
I samma paragraf står det också  att gåvorna och bidragen ska beslutas med kvalificerad majoritetvid årsstämman och att gåvor och bidrag maximalt får uppgå till ett belopp som motsvarar den fastställda årsvinsten, reducerad med ett belopp motsvarande ett inflationsskydd av bolagets tillgångar.
Rådslaget fattade senare beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med frågor kring strategi, ägande, förvaltning och kapital. Den gruppen ska bestå av representanter från Pingst, från Filadelfia i Stockholm, Smyrna i Göteborg, Uppsala Pingst, Europaporten i Malmö och Pingstkyrkan i Jönköping. Till Rådslaget 2017 ska gruppen ha ett förslag klart.