Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Andlig folkfest

Nu är det konferenssäsong

Sommaren och konferenstiden är här. Närmast i turstår Nyhemsveckan, tätt följd av Lappis. lite längre fram i sommar är det så dags för LP-konferenserna.

Nyhemsveckan inleds även i år med en ungdomsinriktad helg och avslutas på midsommarsöndagen. Årets övergripande tema är Hopp. Upplägget under veckan är familjevänligt och det finns samlingar anpassade för olika åldrar. Men för att markera gemenskapen över generationsgränserna inleds varje dag med en gemensam samling i den Stora Nyhemshallen innan de olika åldrarna delar upp sig i grupper.
Barnen går till barnens Nyhem, ungdomarna till ”Rutan” och bibelstudiet börjar i stora hallen. På eftermiddagen möts barn och ungdomar till olika intressegrupper och aktiviteter medan den vuxna publiken samlas till en samling på temat Tänk själv, kring olika aktuella ämnen.
På kvällarna anordnas särskilda möten för barnen medan det är stort kvällsmöte i Nyhemshallen. Varje kväll finns det också möjlighet att gå på ett sent möte som startar klockan 22, i Nyhemshallen eller på Rutan. Den 20 juni blir det  Också konsert med Samuel Ljungbladh.
Nyhemsveckan kan beskrivas som en andlig folkfest där Bibeln – Guds Ord – utgör grunden för all undervisning, förkunnelse, själavård samt sång och musik under veckan.
Bland årets talare finns Isaiah Dau från Sydsudan, Christoffer Öhrwall, Anethe Carlson, Therese Liljeblad och Denis Mukwege från DR Kongo.
Konferensen arrangeras av Föreningen Nyhemsveckan, som består av drygt 15 olika pingstförsamlingar, framför allt från närområdet. Planeringen sker i samarbete med Pingst, vars olika verksamheter ansvarar för seminarier i Lilla Stråkenhallen måndag till torsdag mellan 17 och 18.
Samlingarna i stora hallen spelas in och kan följas via www.nyhemsveckan.se, där också detaljinformation om program och allt praktiskt runt konferensen finns.

Lapplandsveckan, eller Lappis, hålls mellan 28 juni och 5 juli i Husbondliden. I år är temat för konferensen Livsförvandlande Gudsmöten. Hur möter man Gud? Vad sker när man möter Gud? Hur underlättar vi för varandra att få möta Gud? Vilken betydelse i våra församlingar har det att människor får möta Gud?
Dagarna på Lappis är indeladei tre block. På förmiddagen handlar det om bön och bibel, på eftermiddagen om i praktiken och på kvällarna om upplevelse. En rad parallella seminarier hålls varje för- och eftermiddag och precis som under Nyhemsveckan ordnas samlingar för barnen varje dag. Fyra olika parallella samlingar för åldrar mellan 0 och 12 år.
En lång rad talare från olika delar av landet medverkar under årets Lappis. Några av dem är Niklas Piensoho, Ulrik Josefsson, Anders Sjöberg, Mats Särnholm, Sara Lindholm och Anders Ahlenius. Detaljinformation om varje dags program och annat praktiskt finns på www.lappis.se

Årets LP-konferens i södra Sverige hålls även den här sommaren på Gullbrannagården, söder om Halmstad. Temat är ”Jesus i centrum”. Konferensen pågår mellan 29 juli och 2 augusti och dagarna är fyllda med aktiviteter allt ifrån  Morgonbönen klockan 7.30 till sena nattcaféer och konserter. Varje förmiddag under konferensen hålls barnstödsgrupper samtidigt som de vuxna deltar i bibelstudier, som bland annat hålls av Lilliann Karppinnen och Börje Dahlkvist.
Sångaren Ulf Christiansson kommer att finnas på plats på fredagskvällen för att hålla konsert och dagen därpå kommer han att hålla bibelstudium. Under den avslutande helgen är pingstföreståndare Pelle Hörnmark med som talare.
LP-konferensen på Hotell Lyktan i Arjeplog har samma tema som i Gullbranna, men hålls lite senare, mellan 11 och 15 augusti. Även här är dagarna fyllda av bibelstudier, möten och andra aktiviteter för hela familjen. Mer information finns på www.lp-verksamheten.se