Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Anders Ahlenius är en av Pingsts församlingscoacher.

Anders Ahlenius är en av Pingsts församlingscoacher.

Anders hjälper ledarna att leda

– Världens bästa ledarskap räcker inte i en församling. Du måste också ha förmågan att kunna mobilisera församlingen för uppdraget – och verkligen få mandatet att leda.

Det menar Anders Ahlenius, församlingscoach inom Pingst. När han möter en församling betonar han sin roll som medvandrare i en förändringsprocess. Han kommer som coach med sin erfarenhet för att hjälpa till att skapa struktur, kommunikation och rörelseenergi.
Ibland är det faktiskt svårare att leda i kyrkan, menar han.
– Det har blivit så demokratiskt i många av våra församlingar att det nästan har blivit fult om någon sätter ner foten. Men om ett ledarskap är förtroendevalt så måste man ju också få mandat att gå före och fatta ett beslut, säger Anders.