Anderås slutar efter fem år

Lars Anderås slutar i december sin tjänst som direktor för Pingst Internationellt och chef för IBRA Media.

Ä Då är det fem år sedan jag började mitt jobb i Pingst med att deklarera, att jag såg mitt engagemang i ett femårsperspektiv.
Men det är inte femårsgränseni sig som får Lars att sluta, utan snarare ett slitsamt pendlande mellan bostadsorten i
Småland och Flemingsberg söder om Stockholm.
Ä Jag kommer att starta ett eget företag och arbeta med hemmet som bas. Tiden i Pingst har varit väldigt intressant och lärorik, säger Lars Anderås, som tidigare varit missionär och direktor för Erikshjälpen.
Ä När jag kom in i organisationen var det mycket turbulens kring ekonomi och andra frågor. Det tog mycket tid. Men när det stabiliserade sig och PMU fick en ny chef kunde jag ägna mig mer åt media och församlingsbyggande. Det kändes väldigt bra. IBRA har ju funnits med från barnsben; min far hade både radio- och TV-program i Sydamerika, där jag växte upp.
Arbetet har redan startat med att lösa efterträdarfrågan.