Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Lovsång och bön hade sin givna plats under ledardagarna. Här i Pingstkyrkan i Västerås. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Lovsång och bön hade sin givna plats under ledardagarna. Här i Pingstkyrkan i Västerås. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Andens kraft i fokus för Pingst Ledare

Sammanlagt samlade årets tre Pingst Ledar-dagar omkring 2 300 personer. Dagar fyllda av utmaningar, inspiration och verktyg för tjänst i den lokala församlingen.

Pingst Ledare i norra Sverige hölls i oktober i Folkets hus i Umeå, och i november följde sedan Pingst Ledare i Pingstkyrkorna i Västerås och Jönköping. På varje ort fanns en stor samling volontärer, som tillsammans med Isabel Söderteg, eventansvarig på Pingst, såg till att allt praktiskt fungerade.
– Jag är otroligt tacksam för de här dagarna, summerar Daniel Alm, föreståndare för Pingst. Att få samla så många ledare, så många som bär så mycket i så många församlingar och höra dem lovsjunga och be är speciellt.

Daniel Alm fanns med på alla tre ledardagarna och talade i den inledande gemensamma storsamlingen. Han lyfte, som han brukar och älskar, behovet av Andens kraft och hur pingstupplevelsen leder till tjänst i samhället, Jesuscentrering och överlåtelse till församlingen.

– Jag använder gärna liknelsen att Pingströrelsen är som tungomålstalande trädkramare, säger han.
– Jag ser en framtida kristenhet som i befrielsen från sitt eget ego förstår att vara en Guds befrielserörelse till andra i goda ord och handlingar. Vi är inte primärt kallade att förändra vårt samhälle, vi är kallade att betjäna vårt samhälle och då kommer Gud att ge förvandling till samhället.

Efter en lunchpaus följde mindre samlingar i olika huvudspår med en inledningstalare. Därefter var det dags för seminarierna, som grenade ut sig från huvudspåret. De leddes av olika lokala talare. De sju Huvudspåren och huvudtalarna var Gudstjänst, Niklas Hallman, Nästa generation, Johanna Bode, Omsorg, Hans Wikström, Ledarskap, Christina Wikström, Nya människor – Uppdraget, Carl-Henric Jaktlund, Mission, Niclas Lindgren och Lärjungaskap, Ulrica Stenstrand. Varje ledardag knöts ihop med en gemensam avslutande samling.

Fotnot: Datum klara för Pingst Ledare 2018  
20 oktober Pingst Ledare Norr
10 november Pingst Ledare Mitt
17 november Pingst Ledare Syd

image description
Folkets hus

I Umeå hölls PIngst Ledare i stadens Folkets Hus. Där fanns omkring 600 personer på plats. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Sju huvudspår

Sandra Lagestrå, längst till vänster, tackar de sju ledarna för huvudspåren. I ordning från vänster Ulrica Stenstrand, Carl-Henrik Jaktlund, Christina Hallström, Niclas Lindgren, Johanna Bode, Hans Wikström och Niclas Hallman, Här vid PIngst Ledare i Umeå. FOTO: ISABEL SÖDERTEG

image description
Fullt med folk

Omkring 700 personer deltog i ledardagen i Västerås. Fullt hus, och lite trängsel, men också gott om gemenskap och goda möten. FOTO: EMELIE COLLÉN

image description
Om gudstjänst

Niclas Hallman var ansvarig för huvudspåret Gudstjänst. Här talar han i Västerås. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Mer än 1 000 deltagare

I Jönköping samlades över 1 000 personer från södra Sverige för att bli utmanade, inspirerade och få verktyg för fortsatta ledaruppdrag i sina hemförsamlingar. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Volontärer visar vägen

Samlingar med många deltagare kräver många frivilliga insatser för att fungera. Här visar en Västerås-volontär en av dagens deltagare den rätta vägen. FOTO: EMELIE COLLÉN

image description
Goda möten

Glädje över att mötas hör också till Pingst Ledare. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Inledningstalare

Pingsts föreståndare Daniel Alm fanns med som inledningstalare på alla Pingst Ledar-dagar. Här talar han i Jönköping. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ