Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Än finns det att göra…

Om vi kunde krympa världen till en by med 100 människor, och behöll alla proportioner, skulle det i byn bo 59 asiater, 15 afrikaner, 12 européer, 9 latinamerikaner och invånare från Karribien, och 5 nordamerikaner.
Den rikaste i byn skulle äga 65 gånger mer än de 50 fattigaste tillsammans. 16 byinnevånare skulle inte kunna läsa, räkna och skriva. En majoritet av de mest utsatta skulle vara flickor och kvinnor. 12 personer skulle vara kroniskt hungriga. 12 skulle bo i slummen. 11 skulle inte ha tillgång till rent vatten, och över 30 skulle inte ha tillgång till god sanitet. 35 skulle sakna många grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, och till exempel inte få organisera sig, eller tro och uttrycka vad de vill.
Även om man alltid ska ta statistik med en nypa salt säger den något viktigt. Ibland kan världens orättvisor hamna så långt bort, och bli så stora att de inte går att ta in.
Men i byn blir det annorlunda. Där blir det din och min granne det gäller. När vi blickar ut från vår egen välskötta villaträdgård kan vi se den utsatta och fattiga i ögonen, på nära håll.

VI SITTER NU I DIALOG MED SIDA, som beslutat att PMU inte längre ska få ha ett direktavtal med myndigheten. Det handlar, om beslut står fast, om en stor förändring, då vi som svensk pingstmission haft förmånen att ha detta avtal med Sida sedan 1981. Vi har vant oss vid att svenska skattepengar i hög grad bekostat vårt stora internationella arbete för rättvisa, rättfärdighet och upprättelse.
Fortfarande återstår mycket att göra i världen, även om det går åt rätt håll. När Jesus skulle påbörja sin tjänst citerade han Jesaja: ”Herrens Ande /Ä/ har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga, /Ä/ ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, /Ä/ ge de betryckta frihet.”
Detta uppdrag gav Jesus sedan vidare till sin kropp i världen, församlingen. En rörelse av människor som skulle vara ljus och salt, hopp och liv, och som i alla lägen skulle stå för alla människors frihet, värdighet, värde och rättigheter.

JAG VILL VARA MED i en folkrörelse som ser, känner, lyssnar och agerar. Som inte låter sig hindras av eventuellt minskade anslag från svenska staten, utan tar sin kallelse i byn på allvar. En rörelse som tillsammans med alla våra fantastiska samarbetspartner runt om i världen fortsätter agera för människor i fattigdom och utsatthet. Det är vår värld, som Han älskar så mycket, värd.