Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

ALT startar i Umeå till hösten

Till hösten startar Akademi för ledarskap och teologi, ALT, sitt femte studiecenter i Pingstkyrkan i Umeå. Studiecenter finns sedan tidigare i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm/Uppsala. Utbildningsföreståndare Ulrik Josefsson blir efter årets Rådslag också verksamhetsansvarig för det nya verksamhetsområdet Pingst utbildning.

Ä Det är en fantastisk förmån att få vara med på den här resan med en helt ny utbildning, säger Ulrik Josefsson om arbetet med ALT.
Ä Det mesta har gått väldigt bra, säger han och konstaterar att arbetet innebär mycket av samordning och samspel,
inte minst därför att flera olika arenor och regelverk är inblandade.
Ä Det skulle kunna varit enklare, men då hade vi inte fått det vi har nu, säger han.
Hittills har det fungerat bra med uppkoppling och länkar mellan de olika studiecentren och föreläsningarna alternerar alltså mellan studiecentren, men sänds till de övriga.
Det nya studiecentret drivs i samarbete med församlingar i Umeå och Örnsköldsvikstrakten och det samarbetet är också en viktig bärande tanke i hela utbildningen. Att det norrländska studiecentret hamnade i Umeå har dels med närheten till Dalkarlså folkhögskola att göra, men också för att det är en regions- och universitetsstad som ligger bra
till kommunikationsmässigt.
När Pingst Ä fria församlingar i samverkan på årets Rådslag kommer att anta den nya fullt utbygga Pingstorganisationen så innebär det också att Ulrik Josefsson blir ansvarig för det nya verksamhetsområdet
Pingst Utbildning, där syftet är att samordna och använda Pingsts alla utbildningsresurser på ett så bra sätt som möjligt.
Det handlar om alla pingstskolorna, om ALT och om andra utbildningssatsningar.
Ä Jag ser det som ett sätt att vässa de resurser vi har, säger Ulrik Josefsson.
Han menar att det handlar om olika kompetenser, men med ett gemensamt uppdrag och tycker att det känns spännande att få ge sig in i ännu ett nytt sammanhang.
Ä Det jag skulle vilja bidra med är att bygga bort ”vi och dom”-barriärer på alla plan, säger han.