Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

ALT - för en blivande församlingsledare

Umeå är en av de fem orter som erbjuder ALT, Akademi för ledarskap och teologi, den teologiska utbildning som är gemensam för Pingst, Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan. Pingst.se har varit med studenterna i Umeå under en dag.

När jag kommer in i Pingstkyrkans lokaler sitter redan fyra unga tjejer bänkade framför en stor tv-skärm, där Marcus Fritsch, studieledare från Göteborg, ska hålla ett föredrag om församlingen.
Ä Är alla med? frågar han och får bekräftat att alla de fem orterna är uppkopplade.
Ä Varför ska vi bygga församlingen? För att Jesus har sagt till oss det! fortsätter han.
Tjejerna skriver för fullt på sina datorer. De går första året på den fyråriga ALT-utbildningen. Här i Umeå kom utbildningen igång 2012, så än så länge finns bara de två första årskurserna här, med totalt tio elever.
Studiecentret ligger i Pingstkyrkan där de två dagar i veckan har lektioner. En dag i veckan är vikt åt att praktisera i sin ”utbildningsförsamling” och under två dagar får eleverna studera på egen hand. Tar man hela utbildningen får man en teologie kandidatexamen toppad med ett års ledarskap.
Samtidigt som ettorna har videokonferens under två lektioner på bottenvåningen, har tvåorna ”studiecentertid” en trappa upp i kyrkans församlingsvåning.
Här sitter ett gäng unga killar tillsammans med Ulf Dagerbrant som är studiecentersamordnare och lärare.
Ä Jag tycker det är bra att man måndag Ä tisdag kan sitta hemma och plugga, sen ha teori och brottas med klasskompisar under ”studiecentertiden” och att praktisera i verkligheten, säger Daniel Forsberg om utbildningen. Allt snurras liksom ihop; man lär sig nytt, praktiserar och så dansar man däremellan!
Ulf Dagerbrant har erfarenhet från många olika teologiska utbildningar, som tidigare lärare vid Mariannelunds folkhögskola, Korteboskolan, PTS och Umeå universitet.
Ä Så jag har sett många olika varianter av träning för tjänst, men för en blivande ledare i en församling är ALT den absolut mest kompletta utbildningen hittills. Just att ALT medvetet och tydligt strävar efter att koppla en god akademisk teologi med den praktiska sidan av församlingsarbetet gör att man som praktikant hela tiden får brottas med spänningen mellan teori och verklighet, mellan teologi och praktik. Det gör att man sakta och under lång tid vänjer sig vid ledarskap och får möjlighet att i sin egen takt växa in i uppgiften. Bättre hittar du inte! ALT tar vara på det bästa från folkhögskolan och högskolan.
Under tvåornas studiecentertid är det idag redovisning av den uppgift eleverna fått; att fördjupa sig i ett aktuellt samhällsproblem. Johan Bruneskog redovisar:
Ä I min samhällsanalys av Umeå kommun har jag fått fram en del intressant statistik. Jag hittade bland annat att det finns 25 uteliggare och inget härbärge! När jag undersökte vilka som är ekonomiska biståndstagare i kommunen tyckte jag det var intressant att 44 procent av dem är ensamstående män utan barn. Ensamstående mammor med barn är den andra stora gruppen.
Johan berättar att arbetet väckt mycket funderingar runt hur församlingen skulle kunna stötta dessa grupper. Efter ytterligare några redovisningar som visar på hur ALT gör teologin praktisk har de båda årskurserna ett gemensamt fika och växlar salar. Tvåorna får undervisning på video och ettorna får studietid i församlingsvåningen.
I dag har tjejerna en bok som utgångspunkt för en diskussion runt frågan ”Hur formas missionella gemenskaper och hur kan du gestalta detta i din församling?”
Ä Det är i en sorts ”tillsammanshet”vi kan urskilja vad Gud vill, säger Shalita Strömgren. Hon får medhåll av Linda Olausson:
Ä Ja, vi människor klarar inte av att göra det själva Ä utan det måste vara tillsammans med andra!
Ä Men på grund av vår individualism har många kyrkor tappat det gemensamma, fortsätter Shalita Strömgren.
Det blir ett par timmar av intressanta tankar och ett bra samtal. Jag som sitter och lyssnar blir så glad över att det finns så mycket klokhet och glöd hos unga människor.
En gång i månaden har de båda klasserna en gemensam studiecentertid som just idag, efter lunchrasten, innebär ett besök av Jesper Kronhamn, genetiker och teolog som talar apologetik (försvar av tron). Han talar inspirerande om mötet mellan vetenskap och tro och hur han argumenterar med människor som inte är troende.
När min heldag med ALT-gänget är slut är jag riktigt avundsjuk på eleverna som får ägna sig åt dessa studier, att få bryta och bända på teorier och utmanas att leva ut det praktiskt.