Älska Norrland

I slutet av augusti möttes ett sjuttiotal pastorer, verksamma i Norrland, till arbetskonferensen ”Älska Norrland 2018”. Konferensen, som hålls varje år på Aggön i Örnsköldsvik, har fokus på strategiska samtal om Guds rike. I år medverkade Daniel Alm, föreståndare för Pingst, både i samtalen och som predikant.
Under konferensens tre dagar behandlades frågor kring hur församlingarna kan samverka för Norrlands bästa
och hur man leder till och i tillväxt. Det fanns också tid för avstämning och planering inför Unite-konferenserna och Lappis, samt processgruppstid i nätverket Pingst Pastor.
Till konferensen, som hålls varje år är föreståndare, pastorer, församlingsmedarbetare eller församlingsledare inbjudna.